Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Firefighter

Flamhämmande regenererade cellulosafibrer

Enligt statistiken orsakas cirka 50% av alla bränder i världen av textilier. Fler och fler av de flamskyddsmedel som används i textilier idag ratas på grund av deras toxiska egenskaper. Detta projekt syftar till att utveckla nya, icke-toxiska och flamhämmande material baserade på cellulosafibrer.

Utmaning

Ett stort problem med textila material är deras omfattande risk att starta och sprida bränder, framförallt i hemmet. Enligt statistiken orsakas cirka 50 % av alla bränder i världen av textilier. Detta uppmärksammades under andra världskriget och majoriteten av alla flamskyddsmedel för fibrer och textilier utvecklades därför under 1950-talet. På 1970-talet utdömdes en stor del av dem på grund av deras höga toxicitet och sedan dess har marknaden ändrats ytterligare. Idag är kraven mycket högre när det kommer till hållbar utveckling, kemisk toxicitet, prestanda och kostnad vilket har gjort att fler och fler flamskyddsmedel ifrågasätts.

En majoritet av dessa flamskyddsmedel utvecklades som ytbeläggningar och kan användas för att behandla bomullstyger. En betydande fördel med regenererade cellulosafibrer, såsom viskos, är möjligheten att blanda i flamskyddsmedlet i cellulosalösningen före fiberspinning och därmed modifiera fiberns bulkegenskaper, vilket inte är möjligt med bomull.

Lösning

Ett möjligt alternativ till konventionella toxiska flamskyddsmedel, såsom halogenbaserade flamskydd, är silikananopartiklar, där silika är ett material som både är billigt, icke-toxiskt och finns i rikliga mängder i naturen.

Mål

I detta projekt kommer flamhämmande fibrer utvecklas genom att introducera silikananopartiklar i regenererade cellulosafibrer som framställs med hjälp av en hållbar upplösnings- och regenerationsprocess i kall alkali. Genom att variera mängden silikananopartiklar och tiden de befinner i stark basisk miljö ska fiberns egenskaper kunna styras på ett kontrollerat sätt. Interaktionen mellan silikananopartiklar och cellulosa, både i lösning och som fast material, är av yttersta vikt.

Konsekvens

Ett framgångsrikt genomförande av denna studie kommer att demonstrera nyttan av materialet och framställningsprocessen och kan därmed väcka ytterligare intresse och skapa investeringsmöjligheter från textil- och skogsindustrin samt producenter av silikananopartiklar. Forskningen kan också öka konkurrenskraften för svensk skogsindustri i synnerhet inom textiltillverkning och stärka Sveriges position som världens tredje största exportör av skogsbaserade produkter. Forskningen är även i linje med den globala omställningen till ett fossilfritt, cirkulärt och biobaserat samhälle. Det är i enlighet med FN:s mål för en hållbar utveckling Hållbar konsumtion och produktion, samt Bekämpa klimatförändringarna, som ska uppnås innan 2030.

Sammanfattning

Projektnamn

Flamhämmande cellulosafibrer

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

6 månader

Total budget

500 000 SEK

Finansiärer

ÅForsk

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Oleksandr Nechyporchuk

Kontaktperson

Oleksandr Nechyporchuk

Forskare

+46 10 228 48 12

Läs mer om Oleksandr

Kontakta Oleksandr
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.