Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
FAIRCHAIN LOGGA

FAIRCHAIN-Innovationer för hållbara mejeri-, frukt- och grönsakskedjor

FAIRCHAIN handlar om att skapa innovativa lösningar för hållbara mejeri-, frukt- och grönsakskedjor. I FAIRCHAIN kombineras fördelarna med de långa effektiva värdekedjorna med fördelarna av de korta lokala värdekedjorna. Vi arbetar bl.a. med skogsbärens värdekedja med målsättningen att utveckla en innovativ app för att underlätta bärplockning.

FAIRCHAIN- Innovative technological, organisational and social solutions for FAIRer dairy and fruit and vegetable value CHAINs - är ett fyraårigt EU-finansierat projekt med 22 partners från 8 länder som startade i november 2020. FAIRCHAINs mål är att åstadkomma verklig förändring. Detta förändringsarbete ska demonstreras i slutet av projekttiden.

I FAIRCHAIN kombineras fördelarna med de långa effektiva värdekedjorna med fördelarna av de korta lokal värdekedjorna.

Genomförandet inriktar sig på sex fallstudier i sex länder:

  • Utveckla en innovativ app för att underlätta bärplockning av skogsbär och utveckla nya affärsmodeller som främjar lokal företagsverksamhet kring skogsbär i Region Västerbotten (Sverige)
  • Utveckla en innovativ, flexibel förpackningsmaskin för små och medelstora verksamheter för förpackning av fruktberedningar/juicer (Belgien).
  • Ta fram innovativa hälsosamma drycker baserade på vassle från små mejerier (Frankrike).
  • Utveckla system för informationsdelning i mejerikedjan(fårost) baserat på en blockkedjelösning för att öka transparens och tillit (Grekland).
  • Utveckla lösningar för hållbar valorisering av fruktbiprodukter som idag går till biogasproduktion (Schweiz). 
  • Etablera av en livsmedelsinkubator (Österrike).

Centralt i projektet är att alla intressenter i värdekedjan deltar i workshops baserad på en för projektet gemensam metodik.  I Sverige arbetar vi med intressenter fån olika delar av skogsbärens värdekedja.  På detta sätt skapar vi en gemensam förståelse för olika intressen som kommer att ligga till grund för gemensamma mål och strategier i för att åstadkomma en verklig förändring.

För skogsbärens värdekedja pågår forskning kring hur man kan göra det lättare att hitta bären i skogen. SLU i Umeå samarbetar med RISE i denna forskning som ska ligga till grund för den innovativa app vi har som mål att ta fram.  RISE ansvarar även för att arbetet kring hållbarhetsutvärderingarna av samtliga fallstudier i projektet.

För mer information besök vår hemsida. Vårt arbete kan även följas via vårt nyhetsbrev.

Sammanfattning

Projektnamn

FAIRCHAIN

Status

Pågående

RISE roll i projektet

RISE leder arbetet kring skogsbärens värdekedja och kring utvärdering av hållbarhet av samtliga värdekedjor.

Projektstart

Varaktighet

48 månader

Finansiärer

European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, grant agreement No. 101000723.

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
Karin Östergren

Kontaktperson

Karin Östergren

Senior Forskare

+46 70 420 56 19

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.