Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kvinna i siluett använder VR-utrustning i en lägenhet i solnedgång
Foto: Vinicius "amnx" Amano

Distribuerat förkroppsligat lärande för processoperatörer

Northvolts etablering i Skellefteå innebär ett behov av upp emot 3000 operatörer, och rekrytering behöver ske på bred basis. Utbildning och introduktion måste ske distribuerat och i snabb takt innan den riktiga produktionsmiljön ens är färdig, vilket innebär stora utmaningar logistiskt och utbildningsmässigt. Kan "XR" lösa dessa utmaningar?

Under den senaste tiden det skett en snabb utveckling i prestanda, användarvänlighet och därigenom möjliga tillämpningar av “immersiva" teknologier, så kallade XR-teknologier (VR, AR, MR). Idag finns det många exempel som visar att dessa teknologier håller på att bli tongivande vad gäller det dagliga arbetet inom processindustrin. Vi ser bland annat att teknologierna tillåter “förkroppsligat” inlärande och också att de har positiva hållbarhetsaspekter då de potentiellt tillåter distribuerad utbildning på distans. Kan dessa teknologier användas för att lösa Northvolts utmaningar och behov vid rekrytering och utbildning? 

För att se hur XR-teknologier kan vara en del av Northvolts utbildnings- och introduktionsarbete, samt bygga upp en långsiktigt hållbar affärsplan kring detta så utfördes detta projekt av ett konsortium som har specialkunskaper inom bland annat interaktionsdesign och livslångt lärande (RISE), XR-utveckling (Arctic Gamelab, i projektet representerade av Creative Crowd), affärsmodeller runt industrilösningar (LTU Business) samt lokala kopplingar till industrin, lokalt näringsliv och utbildning genom Skellefteå kommun.  

I ett första steg ska potentialen i detta utforskades utifrån en rad aspekter genom en genomförbarhetsstudie. Denna resulterade i ett underlag som baserades på ett grundligt undersökande av de förutsättningar, men även utmaningar som fanns för att implementera XR inom introduktion och träning för processindustrin. Underlaget skall gav förslag på bäst lämpad teknik (hårdvara/mjukvara), hur XR-miljöerna ska kunna integreras i befintlig utbildningsinfrastruktur, vilka affärsmodeller som ansågs lämpliga, samt hur denna/dessa XR-upplevelser kunde designas utifrån lärande och interaktionsdesign. Underlaget har sedan kunnat användas som stöd till ansökningar för ett ett flertal större forsknings- och utvecklingsprojekt, med avsikt att utveckla, testa och implementera en pilot av ett hållbart distribuerat XR-utbildningssystem. Ett sådant system kan också ha stora implikationer för industrietablering och industriomställning nationellt på sikt och är därför av relevans inte bara för Northvolt enskilt, utan för svensk och europeisk processindustri i stort.

Projektet har utförts inom Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Sammanfattning

Projektnamn

Distribuerat Förkroppsligat Lärande

Status

Avslutat

Region

Region Västerbotten

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

Sju månader

Partner

Northvolt AB, LTU Business AB, Creative Crowd AB, Skellefteå Kommun

Finansiärer

Vinnova SIP PiiA

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
7.Hållbar energi för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10.Minskad ojämlikhet
Fredrik Trella

Kontaktperson

Fredrik Trella

Researcher Developer

+46 10 228 42 48

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Fredrik Nilbrink

Senior Software Developer

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.