Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Team at RISE for iFLOWS project
Foto: Anna Sandinge

Detektion av förbjudna varor i post- och paketflöden

Projektet siktar på att utveckla avancerad teknik för att detektera förbjudna och farliga material som exempelvis droger, falska identitetshandlingar eller sprängämnen i post- och paketförsändelser. Det generella målet är att öka detektionsförmågan av dessa material i post- och paketflöden inom EU.

Problemet ur ett europeiskt perspektiv

Att förebygga och slå tillbaka mot flödet av förbjudna och farliga material i post- och paketflöden har hög prioritet inom EU, men att säkra effektivitet, hastighet och kontinuitet i kontrollerna utgör fortfarande en stor utmaning. För närvarande används en rad med olika screening- och detektionssystem av tull-, polis- och postmyndigheterna, men det finns ännu mycket att förbättra både vad gäller detektionseffektivitet och informationshantering för risk- och hotbedömningar. Vidare, så kan kriminella nätverk och smugglare utnyttja den stora mängden olika flöden och lätt hitta hål i säkerheten som medger transport av brev och paket inom eller genom EU med relativt stor sannolikhet att undgå upptäckt.

Projektmål

För att komma till rätta med problemen inom området använder sig iFLOWS av ett unikt koncept som inte bara innehåller utveckling av ny och effektivare detektionsteknik utan även sätt för att förbättra situationsmedvetenheten och öka den operativa beredskapen, bland annat genom utveckling av informationsflöden mellan de involverade parterna. iFLOWS kommer designa, utveckla, integrera, testa och godkänna en ny synergistisk verktygslåda som verkar på flera nivåer för att förbättra informationsinhämtning kring samt screening och detektion av förbjudna och farliga material i post- och paketflöden inom EU.

Arbetet inom iFLOWS siktar i huvudsak mot tre strategiska mål:

  • Att öka detektionsförmågan av farligt och förbjudet gods i post- och paketflöden inom EU.
  • Att säkerställa att lösningarna utvecklade inom iFLOWS sprids till slutanvändarna både genom en bred och effektiv kommunikationsverksamhet och noggrann affärsplanering och marknadsanalys.
  • Att testa och godkänna iFLOWS tekniska lösningar och informationstjänster i nära samarbete med slutanvändarna.

RISE är framför allt involverade i två arbetspaket: utveckling av ny teknik för THz-sensorer och test och utvärdering av de olika detektionslösningarna som utvecklas i projektet.

Sammanfattning

Projektnamn

iFLOWS

Status

Pågående

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Arbetspaketsledare och projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

Tre år

Total budget

5 443 750 € and RISE budget: 655 000 €

Partner

1) Research Center for Nondestructive Testing GMBH, 2) Engineering - Ingegneria Informatica SPA, 3) Inov Instituto de Engenharia de Sistemas E Computadores, 4) Astrial GMBH, 5) Alpes Lasers SA, 6) ETH Eidgenoessische Technische Hochschule Zuerich, 7) Katholieke Universiteit Leuven, 8) Uab Metis Baltic, 9) Altus Lsa Commercial and Manufacturing SA, 10) Ministero Dell'economia E Delle finanze– Guardia Di Finanza, 11) Independent Authority for Public Revenue, 12) Diacheirisis Europaikon Kai Anaptyxiakon Programmaton, 13) Ministere De L'interieur, 14) Polismyndigheten Swedish Police Authority, 15) Msped Milsped, 16) RISE Research Institutes of Sweden AB

Finansiärer

Funded under Civil Security for Society Grant agreement ID: 101073990

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Qin Wang

Kontaktperson

Qin Wang

Senior Expert

+46 10 228 41 29

Läs mer om Qin

Kontakta Qin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.