Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ingemar Petermann

Senior Scientist

Tel +46 70 768 77 27

E-post ingemar.petermann@ri.se

Ort Kista

Enhet Fiberoptik & fotonik (102107)

ORCID 0000-0001-5966-0204

Ingemar har arbetat på RISE/Acreo med föregångare sedan 1996. Huvuduppgifter de senaste 10 åren har varit forsknings- och utvecklingsarbete inom fiberoptik, fotonik och bredbandsteknik samt utveckling och design av elektriska och optiska test-, mät- och karakteriseringssystem, framförallt för halvledarkomponenter. Detta arbete inkluderar även utveckling av kontrollmjukvara baserad på LabVIEW och C. Fokus har på senare år legat på karakterisering av halvledarsensorer och arbete relaterat till biosensorer.

Ingemar är civilingenjör och har en teknologie doktorsexamen i tillämpad fysik samt en medicine kandidatexamen i biomedicin.

Utöver det tekniska arbetet är Ingemar facklig representant för SACO och sammankallande för Svenska optiktermgruppen.