Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Den Sociala Väven

Hur kan vi skapa bättre förutsättningar för livsmiljöer med god social hållbarhet i våra samhällen? Hur kan vi tillsammans bygga en väv av platser där människor kan leva det liv de själva vill leva? En väv av platser som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Detta utforskar vi i föreberedelseprojektet Den Sociala Väven. 

Vårt samhälle står idag inför många sociala utmaningar som ökad boendesegregation, strukturell arbetslöshet och ökade klyftor mellan olika grupper i samhället som leder till skillnader i hälsa och utbildningsnivå. Segregation leder till att medborgarnas tillit till samhället minskar och att alla inte ges samma chanser. Vi behöver därför identifiera möjliga systemförändringar och utveckla nya innovativa lösningar för att öka det sociala kapitalet och stärka den sociala väven både inom städer och mellan stad och land.

Vi behöver stärka individers egen kapacitet genom att hjälpa dem att utveckla sina egna förmågor. Vi behöver stärka den kollektiva kapaciteten hos grupper, i grannskap och lokalsamhället. Vi behöver utveckla nya  former av samverkan privata och offentliga aktörer samt civilsamhället  för att öka samhällets förmåga att hantera olika samhällsutmaningar.

I Den Sociala Väven samlar vi aktörer som på olika sätt arbetar med att utveckla och förvalta platser i större städer, mindre samhällen eller på landsbygden och stärka de individer och grupper som lever och verkar på dessa platser. Alla aktörer är noga utvalda för att samla en bred bas av erfarenheter och kunskap om hur vi kan bygga hållbar samhällen genom att börja med att skapa socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara platser med en god gestaltad livsmiljö. Målet är att identifiera de systeminnovationer samt samhandlingar som behövs framåt för att stärka den sociala väven inom och mellan hållbara platser i städer såväl som landsbygden.

Under våren kommer vi att genomföra ett antal möten för att bygga en koalition av intresserade aktörer. Under hösten kommer vi att arbeta fram ett förslag på ett nytt Impact Innovation-program med fokus på socialt hållbar platsutveckling. Vi hoppas också att de relationer som skapats under träffarna ska möjliggöra för deltagarna att bredda sina nätverk, samarbeta och utveckla andra projekt och samarbeten. '

Förstudien är ett samarbete mellan RISE, Mötesplats Social Innovation (kontaktperson Sara Bjärstorp: sara.bjarstorp@mau.se), Fastighetsägarna MittNord (kontaktperson Christina Friberg: christina.friberg@fastighetsagarna.se) och A Beautiful Soup (kontaktperson Karolina Skog: karolina.skog@abeautifulsoup.se)

Sammanfattning

Projektnamn

Den Sociala Väven

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

8 månader

Total budget

1 464 000

Partner

Mötesplats Social Innovation, A Beautiful Soup, Fastighetsägarna MittNord

Finansiärer

Impact Innovation - Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
16.Fredliga och inkluderande samhällen
17.Genomförande och globalt partnerskap
Magnus Johansson

Kontaktperson

Magnus Johansson

Forskare

+46 10 516 56 56

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Håkan Cavenius

Kontaktperson

Håkan Cavenius

Forskare

+46 73 065 18 93

Läs mer om Håkan

Kontakta Håkan
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.