Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Mobil vattenreningsanläggning bärare för mikroorganismer

Demonstration av biologisk sulfatreduktion i kalla klimat

Tillgång till rent vatten är ett av FN:s globala mål för en hållbar utveckling. SO4-BIOREDs syfte är att erbjuda en energi- och resurseffektiv lösning för att minska vattenavtrycket från den svenska gruvindustrin. Målet är att demonstrera en sulfatreducerande bioprocesspilotanläggning (TRL 6) med en reduktionseffektivitet på 95%.

Syfte och mål

Projektets mål är att demonstrera en biologisk sulfatreduktionsprocess på svenskt lågtempererat gruvvatten och därmed minska vattenavtrycket hos gruvindustrin.

Utmaning

Kommande lagändringar kommer ställa krav på mängden sulfat som släpps ut från svenskt gruvindustrivatten. Stora mängder vatten går åt för att bedriva gruvdrift och gruvindustrin jobbar ständigt med att hitta nya, effektiva sätt att både minska mängden sulfat men också minska vattenavtrycket från processen. Det har hittills varit svårt att använda biologiska metoder för sulfatreduktion på grund av det kalla klimat som råder i svenska gruvor. Projektets innovation har potential att lösa detta.

Lösning

SO4-BIOREDs syfte är att erbjuda en energi- och resurseffektiv lösning för att minska vattenavtrycket från den svenska gruvindustrin. Målet är att demonstrera en sulfatreducerande bioprocesspilotanläggning (TRL 6) med en reduktionseffektivitet på 95%. Processen har tidigare validerats i laboratorieskala (TRL 4). Processen kan potentiellt utvinna metaller från restströmmar, vilket ger högre resurseffektivitet i gruvprocessen. Den främsta innovationen i projektet är den effektiva mikrobiella kulturen som har förmågan att minska sulfat i det kalla klimat som råder i svenska gruvor. Produkten, vätesulfid, kan fälla ut metalljoner som bildar en koncentrerad och stabil produkt (metallsulfider). Produkten kan också vara elementärt svavel som kan användas som gödningsmedel eller svavelsyraproduktion.

En helautomatiserad mobil bioprocesspilotanläggning kommer användas för att demonstrera processen vid Bolidens gruvor. Huvudmålet är att reducera sulfatkoncentrationen ner till 50 mg / L i restströmmar samtidigt som värde skapas genom de genererade metallsulfiderna och det elementära svavlet.

Effekt

Effekten av projektet är att minska vattenavtrycket från den svenska gruvindustrin och minska mängden sulfat som släpps ut. Detta kopplas till de globala hållbarhetsmålen 6 och 9: Rent vatten och sanitet för alla samt Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Sammanfattning

Projektnamn

SO4-BIORED

Status

Avslutat

Region

Region Skåne, Region Västerbotten

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2020-12-07

Total budget

3 300 000 SEK

Partner

Fortum Waste Solution, Boliden Mineral

Finansiärer

Vinnova, SIP STRIM

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Erika Lönntoft

Kontaktperson

Erika Lönntoft

Projektledare

Läs mer om Erika

Kontakta Erika
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.