Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Connected SRS - Smart Hållbar Stadsutveckling

Projektets uppgift är att matcha verkliga behov av styrning för hållbar stadsutveckling med strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Projektet ska identifiera existerande datakällor och undersöka göra dess tillgänglighet och potentiella nytta för verksamheten, staden och dess medborgare.

Idag är Norra Djurgårdstaden i Stockholm ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden, och det ingår i exploateringsuppdraget att leda och koordinerar hållbarhetsarbetet samt att följa upp hållbarhetsmålen och redovisas dessa årligen som en del av målstyrningsprocessen. Uppföljningen görs idag till stor del analogt med beräknade data eftersom de nödvändiga datamängderna ofta är dolda eller svårt tillgängliga.

Projektet Connected SRS (Connected Stockholm Royal Seaport) skall tillgängliggöra data - till att börja med i Norra Djurgårdsstaden - för bättre förståelse för, måluppföljning och framtida styrning.  Samtidigt applicerar projektet ett modulärt och öppet tänk runt en gemensam IoT/dataplattform. Stockholms stad har satt upp som mål att vara “världens smartaste stad 2040”. I och med detta finns ett stort behov av en gemensam plattform för datahantering, som kan nyttjas av aktörer i staden - både internt och externt. Vidare behövs ett generellt ramverk för plattformar med gemensamma standarder således att antalet plattformar kan reduceras kraftigt och att de som blir kvar enkelt kan byta information. En central IoT-pattform öppnar upp för samverkan med kommersiella aktörer, forskning, och övriga förvaltningar och kommunala bolag, men det är även kopplat till ett antal organisatoriska frågor som undersöks inom projektet.

Projektet ska utveckla former för att boende och verksamheter öppet kan medverka både som konsumenter och producenter av data – vilket ger en potential för ökad demokrati, medborgarinteraktion, transparens och jämlikhet. Projektet ligger helt i linje med stadens ”Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad” och hjälper samtidigt staden att bli bättre på att förstå och precisera hur man ska nå visionen om Stockholm som världens smartaste stad 2040.

Sammanfattning

Projektnamn

Connected SRS

Status

Pågående

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Processledning, plattformsutveckling, teknisk samordning i samverkan med Stockholms stad och teknikleverantörer. Rådgivning kring IoT och gemensamma dataplattformar. 2D- samt 3D-visualisering av stadsmiljön. Samhällsekonomiska analyser av IoT-tjänster.

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

24 050 000

Partner

Stockholms stad - Exploateringskontoret och Stadsledningskontoret, S:t Eriks Kommunikation, Urban ICT Arena, Sensative AB, Metry AB

Finansiärer

Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige

Projektets webbplats

Koordinator

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Maya Miltell

Kontaktperson

Maya Miltell

Projektledare

Läs mer om Maya

Kontakta Maya

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.