Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Center for Industrial Computed Tomography (CICT)

RISE är initiativtagare till uppbyggnaden av ett center för industriell datortomografi (CICT). Centret kommer bestå av en fysisk testbädd för oförstörande provning i 3D samt vara kopplad till flera nätverk för att samla kunskaper inom området för CT. Anläggningen kommer få en kapacitet att skanna större objekt (~1.5m²), vilket är unikt i Norden.

Vad är Industriell datortomografi ?

Industriell datortomografi (CT-skanning) är en datorstödd tomografisk process; genom röntgendatortomografi bestrålas ett objekt för att uppnå en tredimensionell representation (internt och externt).

3D-CT är en oförstörande provmetod (NDT) som idag används i liten skala i svensk industri jämfört med andra europeiska länder.

Varför vill RISE bygga ett center kring Industriell CT-skanning?

Syftet med att bygga anläggningen är att möta nya industriella behov samt möjliggöra forskning om framtagning av hållbara materialalternativ eller produktionsmetoder. Testcentret vill hålla samman kompetenser och branschkunskaper inom tomografi som finns i Sverige och internationellt. Ambitionen är att i samarbete mellan institut, universitet och industri bilda ett kunskapsnav samt testbädd för verifiering, forskning, kompetensutveckling och analys. 

CICT kommer bli en instegsmiljö för större forskningsanläggningar genom att ingå i LSRI-storskalig forskningsinfrastruktur (MaxIV, ESS, DESY, ESRF). 

Testcentret möjliggör verifiering av produkt och produktionsprocesser tidigt och RISE erbjuder en neutral mötesplats med möjlighet att vara delaktig i analys och verifiering.

Vilka fördelar finns med att använda Industriell CT?

I utvecklingen mot mer hållbara materialalternativ kan CT-tekniken med fördel användas för att studera t.ex. åldersförändringar.

Provmetoden möjliggör en genomlysning av konstruktion, material, geometri och strukturer i ett tidigt skede.

I vilka områden kan Industriell CT tillämpas?

  • Batterianalys: Batterier, elektriska motorlindningar, designval av nya strukturer för ny viktbalans, elektriska komponenter, bränsleceller.
  • Utveckling av fogningsteknik: Undersökning av olika typer av fogar (limfogar, svetsfogar), verifieringsmetod för test av läckage. 
  • Additiv tillverkning (AM): Analys av komponenter och ingående detaljer, möjlighet att jämföra utfall mot nominell modell.
  • Analys av sammansatta konstruktioner: Konstruktions- och monteringsanalys
  • Utveckling inom gjutning: Design av gjutna komponenter utveckling och identifiering av lämpliga legeringar (ex. pressgjutningsmetoden "megacast").
  • Bioekonomi: Verifiering och test av biobaserade material t.ex. utvärderingsmetod för analys av nya klimatsmarta material och förpackningar.
  • Lättviktskonstruktion: Konstruktionsutvärdering av strukturer och ramverk i kombination av lätt vikt och blandade material.
  • Skadeanalys, CT utgör ett viktigt verktyg i en rotorsaksanalys (RSA)

Det finns många fler appliceringar inom t.ex flyg & rymdteknik, Energiteknik, utveckling av polymera material etc. 

Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Sammanfattning

Projektnamn

CICT

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Helena Björk

Kontaktperson

Helena Björk

Projektledare

+46 10 516 58 12

Läs mer om Helena

Kontakta Helena
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Jörgen Spetz

Enhetschef

+46 10 516 53 78

Läs mer om Jörgen

Kontakta Jörgen
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.