Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
BSA1
Foto: Erik Sindhöj

Baltic Slurry Acidification

Stallgödsel är den största källan till ammoniak-kväveutsläpp i Östersjöregionen, vilket genom atmosfärisk deponering resulterar i att en betydande mängd kväve som hamnar i Östersjön. Surgörning är en välkänd teknik som används för att minska ammoniakförlust från stallgödsel och därmed sparas det lättillgängliga kvävet till växterna.

Surgörning är en beprövad teknik för att öka kväveeffekten av stallgödseln. Surgörningsteknik använder svavelsyra för att sänka gödselns pH sänks som minskar utsläppen och kväve stabiliseras till en växt tillgänglig form. Miljön drar nytta av minskade utsläpp av ammoniak och kväve och minskad övergödning.

Målet med detta projekt är att främja användningen av surgörningsteknik i länderna runt Östersjön. Arbetet fokuserar på etablering av pilotinstallationer i alla Östersjöländer där fältförsök och demonstrationer kommer att bidra till att bygga slutanvändarnas förtroende för dessa tekniker.

Projektet syftar också till att systematiskt förbättra kapaciteten hos både offentliga och privata aktörer genom att evaluera tekniska genomförbarhetsstudier och detaljerade miljö- och ekonomiska analyser av genomförandet av försurningsteknik. Med hjälp av dessa resultat, tillsammans med analyser av marknads- och nationell lagstiftning, kommer projektet att formulera policyrekommendationer för integrering av tekniken i befintlig lagstiftning och stödsystem för jordbruket.

Förväntade effekt av implementering av surgörningsteknik inkluderar minskade kväveförluster och en mer konkurrenskraftig och hållbar jordbrukssektor.

Erik Sindhöj

Kontaktperson

Erik Sindhöj

Senior Forskare

+46 10 516 69 12

Läs mer om Erik

Kontakta Erik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.