Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Erik Sindhöj

Forskare

Tel +46 10 516 69 12

E-post erik.sindhoj@ri.se

Ort Uppsala

Enhet Jordbruk och trädgård I (101201)

ORCID 0000-0003-2313-7512

Erik är forskare som arbetar med utveckling av cirkulära växtnäringssystem. Han är specialiserad på hållbara stallgödselhantering och säkert återföring av samhälles restprodukter till jordbruksmark med fokus på växtnäringsflöden och miljö- och klimatpåverkan. Syftet med hans forskning är att öka resurseffektivitet av stallgödsel och andra organiska gödselmedel för att skapa hållbara och lönsamma värdekedjor som dessutom leder till minskade negativa påverkan på miljön.

Nu förekommer en obalans i vissa regioner inom animalieproduktion som ger svårigheter att utnyttja all växtnäring i stallgödsel optimalt, och det har lett till att visa jordbruks produktionsområden har ett överskott av växtnäring medan andra har negativa balanser, t.ex. på fosfor. Att förbättra användning av växtnäring i stallgödsel på gårdsnivå är nyckeln till hållbarheten, men det krävs nu också mer avancerade cirkulära lösningar för att kunna fördela regionala överskottsväxtnäring ditt det behövs. Sådana cirkulära lösningar kommer att leda till att vi blir mindre beroende av importerade konstgödselmedel också.

Erik är disputerad inom ämnet jordbruksekologi på SLU med grundutbildning som ingenjör inom miljö- och vattenteknik från Mississippi State University, USA.

På senaste åren har Erik också varit aktiv i utvecklingen av en alternativ metod till koldioxid för bedövning av djur vid slakt samt avlivning av djur på gården.

Sökord: jordbruk, mark, stallgödsel, biogödsel, slam, förädling, kolinlagring

Senaste publikationer >> http://www.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?dswid=-3076&language=sv…

Relaterat