Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
HX003 efter drönarleverans i Valla
Foto: Gising

AWARD2

Projektet syftar till att effektivisera en lagerprocess genom automation, avancerad planering och schemaläggning av resurser, optimera placering av artiklar i lagret genom maskininlärning och utveckla drönarleverans.

Syfte och Mål

Med syftet att spara kostnader och öka konkurrenskraft har målet varit att effektivisera lagerhanteringsprocessen vad gäller tid och resurser samt öka kvaliteten och förutsägbareheten. Specifikt för RISE har det handlat om att utveckla en drönarleveranstjänst där det övergripande målet har varit att genomföra en autonom drönarleveransflygning utom synhåll, så kallat BVLOS (Beyond Visual Line Of Sight).

Utmaning

Vad gäller drönarleverans kan utmaningen delas upp i det tekniska och de regulatoriska frågeställnginarna. De tekniska handlar om att designa och bygga en tillförlitlig plattform och automatisera den. De regulatoriska handlar om att utmana och ta sig igenom den process som krävs för att erhålla flygtillstånd för att flyga utom synhåll - endast ett fåtal sådana tillstånd har hittils delats ut.

Lösning

Med lång erfarenhet från drönarverksamhet och en designfilosofi med noggrant arbete och hög grad av test och verifiering kan en stabil och kapabel platform utvecklas. Genom att förstå regelverkens syfte och innebörd kan såväl hårdvara som mjukvara samt processer/rutiner designas för att passa in i regelverket. Genom en god dialog med Transportstyrelsen och en iterativ process kan flygtillståndet bli verklighet.  


Resultat

En stabil drönarplatform har tagits fram och ett mjukvarulager som förenklar anpassning av olika applikationer har utprovats: Drone Safety Service (DSS). Vi kommer att arbeta vidare med DSS och lägga till fler och fler säkerhetsfunktioner under tidens gång, vi är nöjda med grunden och ser fram mot nya projekt.

I september genomförde vi en demonstration där vi hade kopplat samman vår drönare med planerings- och schemaläggningsalgoritmer som kördes hos vår Italienske partner Andreas Micheli från FBK (Fondazione Bruno Kessler). Vår arkitektur öppnar upp för många möjligheter, att fjärransluta från Italien till exempel. Demonstrationen var en kombinerad mjukvarusimulering och hårdvarudemonstration: Planerings och schemaläggningsalgoritmerna gjorde en plan för anläggningen, en central exekverare dirigerade simulerade autonoma truckar och den fysiska drönaren. När paketen anlände på drönarkajen tog den riktiga drönaren vid och levererade paketet till den slutdestination som algoritmerna angav. Riktiga demonstrationer av truckarna sker hos slutkund i Venlo, Nederländerna.

I slutet av året erhåll vi välförtjänt tillstånd att flyga BVLOS, två arbetsdagar senare genomförde vi Sveriges första autonoma drönarleverans av mat utom synhåll (BVLOS).Sammanfattning

Projektnamn

Autonomous warehouse+last mile delivery

Status

Pågående

Region

Region Östergötland

RISE roll i projektet

Ansvariga för drönarleverans

Projektstart

Varaktighet

1år

Total budget

880125EUR

Partner

FBK - Fondazione Bruno Kessler, Bright Cape, University of Trento

Finansiärer

EIT-Digital, RISE

FN:s globala hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Kontaktperson

Andreas Gising

Research Engineer

+46 73 324 95 30
andreas.gising@ri.se

Läs mer om Andreas