Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

ALL2GaN – prisvärd smart GaN IC-lösning för gröna applikationsområden

ALL2GaN samlar 45 projektpartner från 12 europeiska länder med syftet att stärka den europeiska kraftelektronikindustrin genom att ta fram en verktygslåda för smart integration av GaN. Projektet kommer att utgöra basen för tillämpningar med avsevärt ökad material- och energieffektivitet. På så sätt uppfylls de globala energibehoven

All2GaN

… är ett direkt svar på den europeiska Green Deal-utmaningen och dess mål att omvandla ekonomier för att uppnå klimatneutralitet till 2050, utan att hindra ekonomisk tillväxt och genom hållbar användning av naturresurser.

... kommer direkt att bidra till energibesparing och banbrytande grön teknikinnovation samt till en globalt konkurrenskraftig och motståndskraftig europeisk industri.

...  är ett steg mot målet med European Chip Act att skapa ett europeiskt chipekosystem. ALL2GaN länkar samman stora europeiska intressenter från forskning, design, produktion och tillämpningar i världsklass för att åstadkomma industriell utveckling på en nivå som förverkligar de senaste forskningsframstegen.

Sammanfattning

Projektnamn

All2GaN

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltagare, nationell koordinator

Projektstart

Varaktighet

36 månader

Total budget

60 M€

Finansiärer

Vinnova, Key Digital Technologies

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
Ashutosh Kumar

Kontaktperson

Ashutosh Kumar

Forskare

+46 70 285 20 28

Läs mer om Ashutosh

Kontakta Ashutosh
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Dag Andersson

Kontaktperson

Dag Andersson

Senior Researcher

Läs mer om Dag

Kontakta Dag
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.