Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Aggregate Farming in the Cloud

AFarCloud (H2020-ECSEL-2017-2-RIA) syftar till att ge en distribuerad plattform för autonom odling genom integrering av Cyber fysiska Systems i realtid för att öka effektivitet, produktivitet, djurhälsa, livsmedelskvalitet och minska gård arbetskraftskostnader. Resultaten från AFarCloud kommer att demonstreras i olika fältdemonstranter.

Jordbruket står inför många ekonomiska utmaningar när det gäller produktivitet och kostnadseffektivitet, liksom en ökande arbetskraftsbrist delvis på grund av avfolkning av landsbygden. Dessutom pålitlig detektion, korrekt identifiering och korrekt kvantifiering av patogener och andra faktorer som påverkar både växt- och djurhälsa, är avgörande för att hållas under kontroll i syfte att minska de ekonomiska utgifter, handelsstörningar och risker även människors hälsa.

AFarCloud plattform kommer att integreras med jordbruksdrift mjukvara och kommer att stödja övervakning och beslutsfattande lösningar baserade på stora data och realtidsdata mining.

The achievements from AFarCloud will be demonstrated in 3 holistic demonstrators (Finland, Spain and Italy), including cropping and livestock management scenarios and 8 local demonstrators (Latvia, Sweden, Spain and Czech Republic) in order to test specific functionalities and validate project results in relevant environments located in different European regions.

Sammanfattning

Projektnamn

AFarcloud

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

RISE Acreo är partner i projektet med fokus på i) utveckling av trådlösa jordssensorsystem i realtid och implanterbar pH-sensor i koens vom; ii) Task ledare för databehandling och ledare for WP-Sensor

Projektstart

Varaktighet

3,5 years

Total budget

28 M€ (RISE Acreo 767 k€)

Finansiärer

ECSEL JU, Vinnova, RISE

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
12.Hållbar konsumtion och produktion
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Cristina Rusu

Kontaktperson

Cristina Rusu

Senior Expert

+46 70 915 18 26

Läs mer om Cristina

Kontakta Cristina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.