Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Processum Biorefinery Cluster

Processum Biorefinery Cluster jobbar för att öka omställningstakten till en bioekonomi och accelerera utvecklingen av nya idéer och värdekedjor inom bioraffinaderi. ​

Processum Biorefinery Cluster bygger på 20 års erfarenhet av industrinära forsknings- och utvecklingsarbete i samarbete mellan befintliga medlemmar i klustret och RISE.​ Med en lång historia av industriell symbios och samarbeten längst med hela värdekedjor vänder sig klustret till aktörer, regionalt, nationellt och internationellt och jobbar aktivt för skapa dynamik mellan ingående aktörer. ​

Processum Biorefinery Cluster strävar efter att bli ett världsledande kluster för utveckling och kommersialisering av bioraffinaderiprocesser, gröna produkter, kemikalier och material.​ Målet är att klustret ska bidra till en dynamik såväl mellan ingående aktörer som med RISE som klustermotor som gör det möjligt att accelerera utvecklingen av nya idéer och värdekedjor inom bioraffinaderi och bioekonomi.

Fakta om nätverket

Namn

Processum Biorefinery Cluster

Region

Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland

Nätverkets webbplats

Extern press

Prenumerera på nyhetsbrev
Senaste nyheterna

Ansök om medlemskap

Medlemskap

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att hela värdekedjor finns representerade – från stora bolag med behov och restströmmar till innovativa SMF som med tydliga utvecklingsvisioner kan bidra till lösningar – för att skapa värdeskapande samarbeten. ​

Klustret vänder sig till alla typer av bolag, regionalt, nationellt och internationellt som vill vara delaktiga i omställningen till en bioekonomi och där klustrets samlade kompetens inom bioraffinaderi skapar extra intressanta möjligheter. ​

Är du en aktör som har en lösning till hur vi kan ställa om till en bioekonomi? Utvecklar du nya produkter inom exempelvis livsmedel, kemikalier, material eller biobränslen och vill du accelerera dessa mot kommersialisering med vår hjälp? Då är du välkommen att ta kontakt med oss för en dialog kring om rätt förutsättningar kan skapas genom Processum Biorefinery Cluster och den innovationsmiljö som växer fram runt Bioeconomy Arena.

Behandling av dina personuppgifter

Karin Johnson

Kontaktperson

Karin Johnson

Verkställande direktör

+46 10 516 67 68

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Johan Börjesson

Kontaktperson

Johan Börjesson

Gruppchef

+46 73 803 23 15

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.