Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Forum för standardisering i digitaliserad industri

Ökad digitalisering av produktion har potentiellt många fördelar men ökad kunskap om standarder är viktig för att företag ska kunna nyttja möjligheterna. Det är dock en utmaning är att förhålla sig till det stora antal standarder och standardiseringsarbeten som pågår. För att möta dessa behov, skapas detta forum för svensk industri.

Välkommen att delta i detta forum - anmäl intresse så skickar vi ut information i september om medlemskapets kostnader och aktiviteter. 

 

Vikten av standardisering

Digitalisering av produktion och produktionsutveckling erbjuder många möjligheter för svensk industri. För Smart industri/Industry 4.0 ställs stora krav på att alla delsystem kan integreras, samverka och erbjuder hög flexibilitet. En nyckelkomponent för att lyckas med detta på ett kostnadseffektivt är att använda standarder.

Ett forum för svensk industri

En utmaning för företagen är hur de ska de ska förhålla sig till det stora antalet tillgängliga standarder och standardiseringsarbeten som pågår inom olika grupperingar. Ökad kunskap om standarder är viktigt för att företag ska kunna nyttja möjligheterna i ett allt mer digitaliserat affärslandskap. Under 2021 och till juni 2022 etableras ett forum för svensk industri, för att förmedla kunskap och erbjuda stöd till svenska företag i att förstå standarder för smart produktion. 

Vad vill vi åstadkomma

Forumet ska bestå av experter inom standarder, tillverkande företag, och användare av digitaliserad utrustning för produktion. Inom forumet erbjuds workshoppar, seminarier, coaching och en konferens som syftar till att ge företagen ökad kunskap kring standarder och standardisering. Målet är att stödja navigering bland standarder, ta fram riktlinjer kring tillämpning av standarder och ge en översiktlig bild av standardområden, relevanta organisationer och experter.

Förväntad effekt är en ökad förmåga hos svensk industri att exploatera de möjligheter som digitalisering och standarder för smart tillverkning skapar och därigenom kunna öka sin konkurrensförmåga. Under året 2021 tas en hållbar verksamhetsmodell fram för forumets fortlevnad efter att finansieringen från Vinnova upphör.

Projektpartner och forummedlemmar

Forumet byggs upp under 2021- juni 2022 gemensamt av SIS Svenska institutet för standarder, KTH, Lunds Universitet Tekniska högskolan, Automation Region, och RISE. Under året kommer projektet utöka forumet med medverkande företag och genom samverkan med relevanta experter, projekt, och organisationer.

Mer information / rekommenderad läsning

Skriften "Teknik är silver, Standard är guld" (svenska)  "The Golden Standard" (engelska) (från forskningsprojektet 4S Strategies and Standards for Smart Swedish Industry) 

SIS standardiseringskommitté för smart industri är SIS/TK 280 Industriell data och interoperabilitet. Kommittén påverkar de globala standarder som tas fram inom ISO/TC 184 Automation systems and integration och dess underkommittéer. Kommittén är öppen för deltagande för svenska intressenter. För mer information kontakta: ann-sofie.sjoblom@sis.se

Artikel på Automation Region om forumet "Nytt forum för standardisering ska stärka svensk industri" 

Artikel på Kunskapsförmedlingen "Nu lanseras Forum för standardisering i digitaliserad industri"

Per Gullander

Kontaktperson

Per Gullander

Forskare

+46 10 228 48 27

Läs mer om Per

Kontakta Per
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Forum för standardisering i digitaliserad industri (projekt)

En utmaning vid ökad digitalisering av produktion är att förhålla sig till det stora antal standarder och standardiseringsarbeten som pågår. Ökad kunskap om standarder är viktig för att tillverkningsföretag ska kunna nyttja möjlig…
Projekt

Produktionsklustret för digitaliserad produktion

Klustret för digitaliserad produktion är ett av åtta kluster inom Sveriges produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom produktionssystem och produktionsutveckling med stor användning av digitala teknike…
Tjänst

Design av digitaliserings- och automationsprojekt

En viktig faktor för framgångsrika digitaliserings och automationsprojekt är en bra specifikation av vad 'framgångsrik' innebär - innan projektstart. Vi erbjuder stöd vid design och initiering av digitaliserings och automationspro…
Berättelse

Dags att digitalisera

Att digitalisera sin verksamhet är ofta en stor utmaning - särskilt för små- och medelstora företag med mindre resurser. RISE kunskapsplattform Dags att digitalisera är en stor hjälp på vägen för den som vill påbörja sin omvandlin…
Projekt

DIP - Digital tvilling för utveckling och installation av produktionssystem

Projektet har utvecklat arbetssätt och tekniklösningar anpassade för att SMF-företag ska kunna använda 3D-skannade digitala tvillingar för effektiv och exakt digitalisering, konfigurering och installation av automationssystem.
Expertis

Digitalisering inom industrin

Digitalisering som verktyg för industrins produktivitetsutveckling och omställning till mer hållbara processer och affärsmodeller, twin transition. Tillämpningar av Industri 4.0 & 5.0 och datadrivna arbetssätt för en mer smar…
Projekt

Digitalisering av tillverkningskedjan av additiv tillverkning

Projektets mål är att koppla samman de fysiska och digitala plattformarna i tillverkningskedjan inom additiv tillverkning för att minska ledtiden från ide till färdigprodukt. DiSAM ska också leda till att en unik test- och demopla…