Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Transporter inom totalförsvar

Transporter är en viktig del av totalförsvar och krisberedskap. Det handlar om att transportera människor, råvaror, förbrukningsmaterial och utrustning. Men också om att transportera energi, processhjälpmedel och kompetens.

Transporter inom totalförsvar och krisberedskap

Fungerande transporter är en av samhällets grundstenar. På senare tid har extremväder, en pandemi och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge medfört störningar i transportsystemet. Det här belyser hur viktigt det är att bygga ett transportsystem som kan fungera även i extrema situationer, inte minst vid kris och i krig.

Vi behöver resilienta transportsystem

För att Sverige ska uppnå tillräcklig försörjningsberedskap behöver framtidens nya fossilfria transportsystem byggas med goda förutsättningar för resiliens. Varor ska kunna transporteras från producent/lager till konsument över olika transportslag i det multi-modala transportsystemet. Även transportinfrastruktur, drivmedelsförsörjning och fordonssystem måste fungera även under förändrade omständigheter.

Transporter påverkar flera delar i totalförsvaret

Att transportsystemet fungerar är nödvändigt för totalförsvar och krisberedskap. Transporter har en nära koppling till andra områden inom totalförsvaret såsom hälso-och sjukvård, livsmedel och dricksvatten samt energiförsörjning. Inom livsmedelstransporter är det exempelvis ytterst viktigt att transport sker i bibehållen kyl- och fryskedja, vid ett visst tryck eller en viss temperatur. 

Hur RISE kan bidra inom transporter i totalförsvar

Genom RISE breda kompetens och forskning har RISE bra möjligheter att dels undersöka sårbarheter, dels ta fram metoder och processer som stärker transportsystemets resiliens.

Samordnat transport- och energisystem för stärkt totalförsvar

En god samordning mellan transport- och energisystemet är avgörande för det framtida transportsystemets funktion. Det här är ett än så länge relativt outforskat område. RISE expertis inom resiliens, transport, energi och system är en unik möjlighet att bidra till ett förstärkt transportsystem. I förlängningen bidrar det till ett stärkt totalförsvar och en stärkt krisberedskap.

Fortsatt relaterad läsning

Integrerade transporter i transportkedjan
Framtidens hållbara sjöfart

 

Till totalförsvar och krisberedskap på RISE

Kontaktperson

Mikael Lind

Läs mer om Mikael

Kontakta Mikael
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Livsmedel och dricksvatten -totalförsvar

Trygg och säker försörjning av livsmedel och dricksvatten är nödvändigt för människors liv och hälsa. Det är grundläggande i såväl fredstida kriser som under höjd beredskap och ytterst i krig.
Expertis

Hälso- och sjukvård inom totalförsvar

Hälso- och sjukvård är en viktig del av det svenska totalförsvaret och den nationella krisberedskapen.
Expertis

Cybersäkerhet inom totalförsvar

Med ett alltmer digitaliserat samhälle ökar också risken för cyberangrepp. Såväl kritiska samhällsfunktioner som enskilda organisationer och företag kan slås ut av en cyberattack. Det är därför viktigt att möta den digitala utveck…
Expertis

Produktionsomställning inom totalförsvar

Under tider av kris och krig ställs vårt samhälle inför nya utmaningar. Bland annat behöver vi hitta alternativ försörjning av produkter inom hälsa och sjukvård.
Expertis

Skydd och säkerhet inom totalförsvar

Skydd och säkerhet är viktiga parametrar inom totalförsvar och krisberedskap.
Expertis

Finansiella tjänster inom totalförsvar

Finanssektorn är helt beroende av teknisk infrastruktur och cyberattacker det främsta hotet mot sektorn. Företag och myndigheter genomför ambitiösa övningar och skyddet utvecklas ständigt. RISE bidrar i arbetet.
Expertis

Info & kommunikation inom totalförsvar

Information och kommunikation är grundläggande delar av totalförsvaret. Utan fungerande IT-system fungerar inte de funktioner som samhället bygger på. Det är därför viktigt att samhället lyckas förebygga, upptäcka och hantera risk…