Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Framtidens hållbara sjöfart

För oss på RISE handlar hållbar sjöfart om en mer resurseffektiv sjöfartsnäring samt omställningen från traditionella drivmedel till framtidens hållbara bränslen. Vi vill accelerera utvecklingen för sjöfarten inom tre hållbarhetsområden: ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

De två centrala frågorna

Genom RISE expertis inom hållbar sjöfart vill vi bidra till att påskynda utfasningen av fossila energibärare till förmån för alternativa förnybara bränslen. Två centrala frågeställningar som aktörer inom branschen måste ta ställning till för att genomföra denna omställning är följande:

  1. Hur kan vi energieffektivisera våra fartyg?
  2. Vilka typer av bränslen ska vi välja?

Vi på RISE kan hjälpa till att kartlägga, analysera och guida dig till en hållbar verksamhet utifrån ditt fartygs förutsättningar.

Eftersom alternativa bränslen i många fall har andra kemiska egenskaper än de konventionella bränslena (exempelvis lägre energidensitet), är mer skrymmande samt ofta har en högre prisbild än de fossila föregångarna är frågan om energieffektivisering central. Ett första steg vid ett skifte av bränsle är därför att skapa en förståelse för hur energianvändningen ser ut i dag och hur den optimeras samtidigt som både kvaliteten liksom omfattningen av fartygets verksamhet kan upprätthållas. En energibärare som är i fokus just nu är vätgas. Vätgas kan användas som energilager eller som bränsle, men också för att framställa e-bränslen som exempelvis ammoniak och metanol.

RISE expertis inom hållbar sjöfart

RISE har en heltäckande expertis inom hållbar sjöfart. Några av de kompetenser vi bidrar med är:

  • Simulering för optimering av energisystem ombord
  • Tekniska- och ekonomiska analyser av bränslealternativ
  • Kunskap om policys, lagar och regelverk
  • Säkerhet ombord, i synnerhet vad gäller brand och explosion
  • Livscykelanalyser

Dina individuella förutsättningar styr

Vi på RISE vet att inget fartyg är det andra likt. Varje fartyg är en egen individ med unika förutsättningar vad gäller allt från fartygets konstruktion till dess rutt. Den bränslelösning som passar ett fartyg är inte per automatik lika bra för ett annat. Vi utgår därför alltid från dina individuella förutsättningar när vi gör en kartläggning. På så sätt får vi fram ett relevant beslutsunderlag anpassat till just din situation. Målet är att hitta den optimala lösningen för just dig.

Du får tillgång till vårt nätverk

När du samarbetar med RISE får du tillgång till vårt utbredda nätverk inom hållbar sjöfart. Vi samarbetar sedan länge med flera universitet och myndigheter. Vi har också god kontakt med den marintekniska branschen och dess underleverantörer. Nätverket Svenskt Marintekniskt Forum och innovationsplattformen SARGASSO är nära samarbetspartners. RISE är även delaktiga i EU:s forsknings- och innovationsplattform Waterborne.

Samarbete är en viktig komponent för hållbar sjöfart. Vi tror på att hjälpas åt inom hållbarhetsfrågor och lägger stor vikt vid att knyta kontakter. Det är både enkelt och givande för RISE att få lotsa dig vidare eller koppla ihop dig med rätt person.

RISE tar fram ett gediget beslutsunderlag

Hållbar sjöfart på RISE hjälper till att ta fram ett gediget beslutsunderlag till ditt företag, oavsett om det handlar om en installation eller en upphandling. Genom vår expertis, kunskap och erfarenhet guidar vi dig i den uppsjö av alternativa drivmedel som finns. Det är inte ovanligt att denna inledande kartläggning leder till ett fördjupat samarbete i form av ett projekt eller en förstudie.

Du är varmt välkommen att kontakta RISE för att få vägledning i dessa frågor. Vi ser fram emot att hjälpa dig att analysera dina förutsättningar.

RISE väljer inte sida

Det som är unikt med RISE är att vi är en oberoende och objektiv partner. Vi väljer inte sida för ett drivmedel eller ett annat. Inte heller för en leverantör eller en annan. Vår enda preferens är att framtidens sjöfart ska vara hållbar.

Vad som krävs för hållbar sjöfart

RISE ser på hållbar sjöfart ur tre perspektiv; ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Den ekologiska delen baseras på varje fartygs individuella förutsättningar. Men för att sjöfarten ska bli hållbar över längre tid måste det även finnas en rimlig affärsmodell som gör omställningen ekonomiskt hållbar i längden. Slutligen studerar vi det sociala perspektivet, vilket handlar om bland annat social acceptans vid installation och handhavande. Helt enkelt att de som arbetar med och befinner sig i närheten av det nya bränslet ska känna sig trygga.

När de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna finns på plats finns rätt förutsättningar för framtidens sjöfart. En hållbar sjöfart.

Kontaktperson

Andreas Bach

Enhetschef

Läs mer om Andreas

Kontakta Andreas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.