Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Toxikologisk rådgivning, design av prekliniska läkemedelsprojekt och monitorering av studier

Våra toxikologer designar program och strategier för säkerhetsbedömning och hjälper till med att ta din läkemedelskandidat från target till kliniska studier i människa.

Skräddarsydd säkerhetsbedömning under läkemedelsutvecklingen

Utveckling av ett nytt läkemedel är en lång och komplicerad process som kräver insatser från många olika expertiser för en välbalanserad bedömning av förhållande mellan terapeutiska effekter och bieffekter, i målsättningen att leverera en stabil och säker läkemedelskandidat till kliniska studier. Från ett säkerhetsperspektiv är vägen genom den processen specifik för varje substans och läkemedelsprojekt. Det är en stor utmaning för mindre och medelstora företag att behöva ta ställning till en rad olika säkerhetsstudier och riskbedömningsstrategier.   

Att följa en korrekt väg och samtidigt skapa en så smidig process som möjligt är avgörande för hur framgångsrikt ditt läkemedelsprojekt blir. Våra erfarna toxikologer på RISE har unik och lång erfarenhet av att designa läkemedelsprojekt, schemalägga nödvändiga insatser och sedan genomföra de aktiviteter som behövs för att ta en läkemedelsmolekyl, stor eller liten, genom säkerhetsbedömningen inför kliniska studier.

Det nära samarbetet mellan vår toxikologiska expertis och våra experimentella delar av verksamheten, som innefattar AI-baserade prediktionsmodeller, metoder för in vitro-screening och testning, bioanalytiska metoder och olika djurmodeller, minskar ledtider och ökar effektiviteten.

Studier på RISE och studier på kontraktslaboratorier

Våra studier kan utföras i enlighet med GLP. I studier som inte behöver utföras enligt GLP, utförs alla aktiviteter enligt högt ställda krav i våra lokala SOPar. Kan vi inte utföra nödvändiga aktiviteter i våra lokaler, hjälper vi till med att koordinera och monitorera tester och studier som förslagsvis läggs ut på kontraktslaboratorier i vårt nätverk.

Regulatorisk dokumentation

Vår erfarenhet av att manövrera läkemedelsprojekt inkluderar också skapande av dokumentation till ansökningar för kliniska studier. Vi kan sammanställa och granska dokument och hjälper också till vid diskussioner och möten med läkemedelsmyndigheter.

”One point of contact”

Ditt projekt är vårt projekt från A till Ö. Vi fungerar som er ”one point of contact” och koordinerar alla nödvändiga aktiviteter. Detta ger en effektiv process och garanterar leveranser inom utsatt tid.


Kontaktperson

Matilda Bäckberg

Projektledare

Läs mer om Matilda

Kontakta Matilda

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.