Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

AI för kemi och toxikologi

AI för Kemi och Toxikologi är baserad på kompetensen hos flera tvärfunktionella enheter på RISE: Processkemi, Toxikologi och AI/Digitala Systems.
VI ERBJUDER: Unik spets inom kombinationen av datavetenskap, toxikologi, kemi och material samt projekt inom kemiska processer, toxikologi och AI/ML som deskriptorer, prediktion och mönsteretablering.

Design och karaktärisering av nya material och läkemedel sker i allt högre utsträckning med hjälp av digitala verktyg. Simuleringsmjukvara baserad på kvantmekanik eller klassisk molekylärdynamik används numera ofta för att guida laboratorieexperiment, vilket i många fall drastiskt minskar ledtiden och ökar chansen till oftare lyckosamt resultat. Under de senaste åren har maskininlärning och andra AI-metoder börjat få stort genomslag eftersom dessa har visats kunna både komplettera och delvis ersätta de betydligt långsammare och mer resurskrävande traditionella simuleringsmjukvarorna. AI erbjuder också nya möjligheter till automatisering och rationalisering av idag manuellt arbete till exempel inom kemi- och materialsyntes. 

Inom RISE finns djup och bred kompetens i ett flertal divisioner inom såväl beräkningsbaserad materialvetenskap och farmakologi/toxikologi som inom maskininlärning och beräkningsteknologier. Området är mycket beräkningskrävande och har stor fördel av tillgången till RISE eget datacenter som infrastruktur. Sammantaget ger detta unika förutsättningar för att kunna tillgodose olika aktörers nuvarande och framtida behov.

I princip alla projekt finns minst en reaktion (substans, material, etc) som kräver en väldefinierad startpunkt, betingelser för vidare transformation och avslutande isolering av produkten. Värdet genom användning av maskininlärning ligger i kortare ledtid mycket oftare framgångsrika reaktioner till en lägre kostnad och mindre avfallshantering. Prediktion av intermediärers och slutprodukter inklusive potentiella föroreningar toxikologiska egenskaper är viktiga och nödvändiga kontrollpunkter längs vägen. 

En ökad användning av beräkningsprogram och framförallt AI kommer under de närmaste åren att kraftigt accelerera utvecklingstakten av nya material och läkemedel, och för att svenska företag inom relevanta branscher skall kunna stå sig i den internationella konkurrensen krävs att dessa har tillgång både till rätt kompetens och infrastruktur.

Mer information

Ulf.Tedebark@ri.se            (Biomolecules)

Sverker.Janson@ri.se       (Computer Science)

Ian.Cotgreave@ri.se    (Chemical and Pharmaceutical Toxicology)

Matilda.Backberg@ri.se   (Chemical and Pharmaceutical Toxicology)

Alexander.Minidis@ri.se  (Medicinal/Process Chemistry and Data-Science)

Erik.Ylipaa@ri.se            (Deep Learning)

Swapnil.Chavan@ri.se    (Computational Toxicology)

Andreas.Thore@ri.se     (Materials Science and Computational Chemistry)

Martin.Nilsson@ri.se      (Algorithms and Mathematics)

Ulf Tedebark

Kontaktperson

Ulf Tedebark

Forskare

+46 70 390 65 53

Läs mer om Ulf

Kontakta Ulf
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sverker Janson

Kontaktperson

Sverker Janson

Enhetschef

+46 70 544 33 54

Läs mer om Sverker

Kontakta Sverker
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.