Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Multifunktionell grönska

Den urbana marken blir i allt större utsträckning bebyggd och täckt av hårda material, vilket skapar en uppsjö av problem som ökad risk för värmeöar, buller och minskad trivsel. På RISE arbetar vi i tvärdisciplinära team med att hitta gröna lösningar som bidrar till bättre luftkvalitet, lokal kolinlagring och ökad trivsel för olika målgrupper.

Krokus till glädje för människor och pollinatörer

I dagens städer ska många funktioner rymmas och då får växtlighet ofta stå tillbaka för fastigheter och transporter på hårdgjorda ytor, vilket riskerar ge upphov till översvämning, värmeöar, hårda vindar, dålig luftkvalitet och störande buller. Det finns ett stort behov av att arbeta mer med urban grönska, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och grönytefaktorer för att skapa en hållbar och hälsosam miljö för de som lever och bor i staden. Naturen i städer påverkar hälsa, dels genom upplevelsen men också genom att grönska bidrar till ett bättre mikroklimat och minskning av föroreningar. Människor från alla kulturer önskar att få bo på en vacker plats, använda grönytor för rekreation, lek, och möjlighet att få vara i fred. Det finns även ett behov av gröna skolgårdar och lekplatser som fokuserar på barnens behov i olika åldrar. På RISE samarbetar miljöpsykologer, miljövetare, hortonomer, ingenjörer, ekologer, geologer och arkitekter med fler, för att optimera de lösningar som tas fram med ett multidisciplinärt förhållningssätt.

 

 

 

 

Tora Råberg

Kontaktperson

Tora Råberg

Forskare

+46 70 298 67 45

Läs mer om Tora

Kontakta Tora
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sara Janhäll

Kontaktperson

Sara Janhäll

Forskare

+46 72 535 62 40

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Berättelse

Handbok för lyckade gröna tak

Gröna tak är ett sätt att minska effekterna av klimatförändringarna i stadsbebyggelse. För den som är intresserad av gröna tak är Grönatakhandboken ovärderlig.
Berättelse

Effektivare tillståndsprocesser för den gröna omställningen

Tillståndsprocesser är idag onödigt långa och ineffektiva. För att den gröna omställningen ska kunna ske och kunna ske i snabbare takt behöver tillståndsprocesser blir mer effektiva. RISE kan bland annat bidra med expertis inom re…
Projekt

Multifunktionell urban klimatanpassning i samverkan

Projektet skapar förutsättningar för att genomföra effektiv och hållbar klimatanpassning av den byggda stadsmiljön. Fokus ligger på att minska sårbarheten vid skyfall och värmeböljor med åtgärder som även skapar andra sociala, eko…
Projekt

Datacenter för växthusodling

Vi vill undersöka de tekniska och socio-ekonomiska förutsättningarna för att använda spillvärme från datacenter för året runt odling i sub-arktiskt klimat. På det sättet skapa ett mer hållbart samhälle där spillvärme tas tillvara …
Projekt

Multifunktionell blågrön infrastruktur

Blå-grön infrastruktur, exempelvis regnbäddar, dagvattendammar, parker, gatuträd, gröna tak och fasader, anses av många som en bra lösning för att hantera effekterna av ett förändrat klimat så som ökad nederbörd och ökad temperatu…
Projekt

Miljöinvestering av gröna tak – verktyg och jämförelser med LCA

För att kunna nå våra klimatmål i framtiden är det viktig att material och tekniker man använder har en minimal miljöpåverkan, både vid nybyggnation och renovering. Därför utvärderas miljöinvestering av gröna och andra tak med hjä…