Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Klimatomställning ur ett systemperspektiv

Klimatomställning är samhällets omställning mot klimatneutralitet. Detta är en av de viktigaste men mest kontroversiella problemen vi står inför, och kräver innovation hos alla aktörer.

Klimathotet är idag en realitet, och kraven på samhället för att förhindra irreversibla konsekvenser är höga. Nuläget beskrivet i IPCC:s rapport visar att förändring i stor skala måste ske nu och i snabb takt om målet att max 1,5 graders uppvärmning ska nås.

Systemperspektivet

För att vi ska kunna nå 1,5-gradersmålet måste omställningen accelerera. Detta kräver att vi antar ett systemperspektiv, och att alla aktörer inser sin roll i hela kedjan. Innovationen ligger i nya affärsmodeller och samarbeten över branscher, där alla tar sitt ansvar i såväl konsumtion- som produktionsledet.

RISE roll

RISE har bred kompetens inom klimateffektivisering av olika sektorer och branscher, i allt från jordbruk till materialproduktion och mobilitet. Förutom att analysera, utvärdera och kvantifiera klimatbelastning kan RISE höja påverkanspotentialen hos kunder genom att inkludera systemperspektivet och öka innovationsgraden, samt verka kunskapshöjande. Förståelse för vilka mekanismer som accelererar omställningen kan appliceras, och en bättre förståelse för möjligheter skapas. Innovationen kan ligga i nya sett att se på material, påverkansmöjligheter, eller digitalisering. Genom den interna kompetensplattformen Climate Opportunity Accellerator (COA) samlas kompetens från olika divisioner och verkar för att öka kunskapen om klimatomställning genom innovation brett i RISE.

I korthet kan RISE

  • vara en innovationspartner i utvecklingsarbete,
  • erbjuda analys och kartlägga tekniska och/eller organisatoriska behov för klimatomställning, 
  • ta fram och utvärdera färdplaner eller strategier för klimatomställning.

Kontaktperson

Niklas Johansson

Senior Researcher

Läs mer om Niklas

Kontakta Niklas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.