Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Jordbrukets vattenhushållning

Jordbruket är en intensiv användare av vatten - en ändlig och sårbar resurs. Genom jordbrukets vattenhushållning säkerställer vi livsmedelsproduktion även under extrema väderförhållanden, samt minimerar påverkan på miljön. Den breda expertisen på RISE sträcker sig från tekniska aspekter, till miljöaspekter, till modellering.

På RISE det finns en bred expertis inom olika aspekter av jordbrukets vattenhushållning vilken inkluderar:

  • Bevattning: System för precisionsbevattning såsom utveckling av beslutsstödsystem avseende mängd och tidpunkt samt förbättring av nuvarande bevattningssystem. Bevattningsrelaterad maskinteknik. Stöd och råd för hållbara bevattningsmetoder. Forskning kring vattenekonomi och vattenbehov i olika grödor.

 

  • Djurhållning: effektivisera vattenförbrukning i djurhållningen, t.ex. bättre anpassning till djurslag och djurkategori samt nya tekniska lösningar och rutiner för att hushålla med vatten.  

 

  • Dränering: Maskin och teknik för dräneringssysteminstallationer.

 

  • Hydrologisk modellering: Modellering av vattendynamik i kritiska zonen inklusive markfuktighet och ytligt grundvatten. Modellering av avrinning och ämneskoncentration i avrinningsvatten.

 

  • Markvetenskap: Bedömningar och undersökningar av markförhållanden med avseende på bland annat marktextur och -struktur, hydrauliska egenskaper och växtnäringsförluster.

 

  • Sensorer: Utveckling och testning av sensorer för vattenkvalité som kan användas för bevakning av dränerings-, bevattnings- och grundvatten. Val av markfuktighetssensorer för olika odlingsförhållanden och jordarter.

 

  • Vattenhanteringssystem på gårdsnivå: Hydromekanik och teknik för konstruktioner relaterad till bevattning, dränering, vattensamling och lagring. 

 

  • Vattenresursövervakning: Satellitbilder och dataanalys för ytvattennivåer och vattenkvalité.
Nino Amvrosiadi

Kontaktperson

Nino Amvrosiadi

Forskare

Läs mer om Nino

Kontakta Nino
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.