Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Jordbrukets vattenhushållning

Jordbruket är en intensiv användare av vatten - en ändlig och sårbar resurs. Genom jordbrukets vattenhushållning säkerställer vi livsmedelsproduktion även under extrema väderförhållanden, samt minimerar påverkan på miljön. Den breda expertisen på RISE sträcker sig från tekniska aspekter, till miljöaspekter, till modellering.

På RISE det finns en bred expertis inom olika aspekter av jordbrukets vattenhushållning vilken inkluderar:

  • Bevattning: System för precisionsbevattning såsom utveckling av beslutsstödsystem avseende mängd och tidpunkt samt förbättring av nuvarande bevattningssystem. Bevattningsrelaterad maskinteknik. Stöd och råd för hållbara bevattningsmetoder. Forskning kring vattenekonomi och vattenbehov i olika grödor.

 

  • Bevattning med återvunnet avloppsvatten.

 

  • Djurhållning: effektivisera vattenförbrukning i djurhållningen, t.ex. bättre anpassning till djurslag och djurkategori samt nya tekniska lösningar och rutiner för att hushålla med vatten.  

 

  • Dränering: Maskin och teknik för dräneringssysteminstallationer.

 

  • Hydrologisk modellering: Modellering av vattendynamik i kritiska zonen inklusive markfuktighet och ytligt grundvatten. Modellering av avrinning och ämneskoncentration i avrinningsvatten.

 

  • Markvetenskap: Bedömningar och undersökningar av markförhållanden med avseende på bland annat marktextur och -struktur, hydrauliska egenskaper och växtnäringsförluster.

 

  • Sensorer: Utveckling och testning av sensorer för vattenkvalité som kan användas för bevakning av dränerings-, bevattnings- och grundvatten. Val av markfuktighetssensorer för olika odlingsförhållanden och jordarter.

 

  • Vattenhanteringssystem på gårdsnivå: Hydromekanik och teknik för konstruktioner relaterad till bevattning, dränering, vattensamling och lagring. 

 

  • Vattenresursövervakning: Satellitbilder och dataanalys för ytvattennivåer och vattenkvalité.
Nino Amvrosiadi

Kontaktperson

Nino Amvrosiadi

Forskare

+46 10 516 69 80

Läs mer om Nino

Kontakta Nino
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

DemoFält för reglerad dränering

En stor utmaning för jordbruket är att klimatförändringarna kommer förvärra problemen med vattenöverskott och underskott, samtidigt som eutrofieringen ska minska. Reglerad dränering (RD) kan reducera näringsläckaget, och förbättra…
Projekt

Bevattning med återvunnet avloppsvatten

Kan vi använda renat avloppsvatten för bevattning i Sverige, precis som man gör i så många andra europeiska länder?
Expertis

Teknik i hållbar trädgårds- och växtodli

Hur producerar man mat för att föda en växande population i en föränderlig värld – samtidigt som man gör jordbruket hållbart ur ett miljö, jordhälsa, ekonomiskt och socialt perspektiv? På RISE arbetar vi med flertalet aspekter av …
Berättelse

Säkrad vattentillgång för Skånes näringsliv

I samarbete med RISE har Region Skåne inlett ett projekt som syftar till att främja en mer hållbar vattenanvändning hos skånska företag. Det övergripande målet är att näringslivet i regionen inte ska behöva drabbas negativt i händ…
Berättelse

När vattentillgången brister

Tack vare vår goda vattentillgång med hög kvalitet har vattenförbrukning länge varit en ickefråga i Sverige. Men med återkommande torrperioder och vattenbrist i delar av landet är det hög tid att se över hur vi använder vårt vatte…
Berättelse

Rätt mängd vatten av rätt kvalitet, på rätt plats och i rätt tid

KRÖNIKA: Vet du hur mycket vatten du använder varje dag? Svaret är i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Detta gör vatten till det absolut största flödet av livsmedel till hushållen. Det är också det billigaste. …

ICE Datacenter - Hållbara och effektiva datacenterlösningar

ICE datacenter (Infrastructure and Cloud research & test Environment) vid RISE, är en ledande anläggning för testning och experiment inom datacenterområdet.
Erbjudande

Vattenförsörjning – för daglig drift och kris

Kommunen ansvarar för den dagliga vattenförsörjningen. Kommunen är också ansvarig för vattenförsörjning vid kris. En kris kan till exempel bero på vattenbrist på grund av torka, kontaminering på grund av farliga oavsiktliga utsläp…