Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mats Westin

Senior Forskare

Tel +46 10 516 51 40

E-post mats.westin@ri.se

Ort Borås

Enhet Beständiga trämaterial (101503)

Mats är teknologie doktor i Skogsindustriell Kemiteknik, med fokus på kemisk trä- och träfibermodifiering och beständiga biokompositer. Genom åren har han forskat kring bl.a. träskydd, trämodifiering, träbaserade kompositmaterial, biobaserade limmer och ytbehandlingssystem. Forskar numera mycket kring beständighet för trä- och träbaserade material samt processutveckling för trämodifiering. Mats är vidare generalsekreterare för International Research Group on Wood Protection, IRG-WP, och har därmed hand om sekretariatet för denna organisation som bl a anordnar en välbesökt årlig internationell konferens. Mats är nationell expert i alla aktiva arbetsgrupper inom CEN/TC38 (Durability of Wood and Wood Based Products) och ordförande för en av arbetsgrupperna (WG26) inom denna samt expertdeltagare i den svenska spegelkommittén AG3 inom TK182 (Trä) och deltar även vid huvudmöten för denna tekniska kommitté som RISE-representant. Han är slutligen koordinator för ett större EU-projekt (NeoCel) om utveckling av ny process för tillverkning av textilfiber från skogsråvara och svensk projektledare för ett större industrifinansierat internationellt forskningsprojekt (AlcoFur) om processutveckling för modifiering av trä.