Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Energieffektiva lantbruk

Livsmedelsproduktion förbrukar stora mängder energi. Det finns klimatmässiga och ekonomiska skäl att jobba för effektiva processer som minskar behovet av energi.

Bakgrund

Livsmedelsproduktion förbrukar stora mängder energi. Just primärproduktionen, det vill säga det som sker på själva lantbruken, är väldigt beroende av el, diesel, mineralgödsel, ved, plast samt mängder av annan indirekt energi. En stor del av denna energi är av fossilt ursprung. Det finns därför starka både klimatmässiga och ekonomiska skäl att jobba för effektiva processer som minskar behovet av energi.

Detta kan du göra

Ett första steg i en energieffektivisering är oftast att lära känna sin egen verksamhet.  Det kan ske genom att gå igenom sina siffror samt genomföra en energikartläggning, då går det även att sätta produktion i relation till förbrukning. Det vill säga att finna adekvata nyckeltal för verksamheten som gör det möjligt att jämföra sig själv mellan olika år samt även mot liknande verksamheter. En ökande energiförbrukning behöver inte vara fel om den även betyder en uppväxling i produktionen.  Däremot en långsamt ökande energiförbrukning utan motsvarande ökning i produktion är en larmklocka på att något inte står rätt till.

När det kommer till att sänka sitt beroende av fossila energislag finns det en mängd olika vägar att gå. Det har stor betydelse vilken typ av verksamhet du har och vilka typer av maskiner du nyttjar idag. Det går knappast att benämna en verksamhet som helt fossilfri då det finns så många beroenden i flera steg bakåt. Det går dock att göra väldigt stora steg i den riktningen förutsatt att man känner sin verksamhet och vet var insatserna gör mest nytta.

Detta kan RISE erbjuda

RISE kan erbjuda handledning i energieffektivisering och energiomställning. Det kan ske på enskild gård eller i grupp. Arbetet är inriktat mot att din gård arbetar i en process med faktainsamling och förändring utifrån gårdens specifika förutsättningar.

RISE erbjuder även energikartläggningar.  Här kan vi arbeta på ambitionsnivåer utifrån gårdens önskemål. Det kan ske som hjälp till egenarbeten eller som regelrätta gårdsbesiktningar.

RISE erbjuder utbildningar inom sparsam körning anpassat efter de speciella krav som ställs på lantbruk.

Mer information

Den som vill energieffektivisera på sitt jordbruk hittar mycket intressant fakta i en rapport som LRF, Lantbrukarnas riksförbund (Lars Neuman) arbetat fram på uppdrag av jordbruksverket. Den är väldigt informativ med olika kapiteluppdelningar för respektive verksamhetsområde.

Se vidare:Länk:

https://www.lrf.se/foretagande/resurseffektivisering/spara-energi/handbok-om-energieffektivisering/

Se även vidare på nedanstående länkar till projekt:

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/energieffektivisering-av-jordbr…

https://www.ri.se/sites/default/files/2019-02/FEEEL%20Rapport%20nr%2060…

Ola Pettersson

Kontaktperson

Ola Pettersson

Senior projektledare

+46 10 516 69 47

Läs mer om Ola

Kontakta Ola
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.