Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Design för hållbara livsstilar

Med användarcentrerad designmetodik kan produkter, tjänster, system och fysiska miljöer utformas för att stödja hållbara beteenden, aktiviteter och val i vardagen.

Workshop med ungdomar i projektet Koldioxidteater som utforskar vilken klimatpåverkan olika val i vardagen har. Bollarnas storlek representerar den mängden koldioxid som olika val innebär.

För att kunna nå nationella och internationella mål för ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling, som exempelvis Globala målen, måste vi ändra hur vi lever. Men, sådana hållbarhetsmål är inte nödvändigtvis något som vi reflekterar över i våra vardagsliv. Livet består i stället av olika aktiviteter som vi genomför för att uppnå helt andra typer av mål, som att ta sig till jobb eller skola, bli mätt, ha roligt, ta hand om nära och kära eller vila. Dessa aktiviteter tar plats i olika fysiska och sociala sammanhang, så som på arbetsplatsen och i hemmet, såväl utomhus som inomhus och både i det privata och offentliga.

Varför Design för hållbara livsstilar?

Trots att vi inte tänker på det har de flesta av våra aktiviteter någon typ av hållbarhetspåverkan – positiv eller negativ. Med hjälp av designmetoder och -strategier för hållbara livsstilar kan vi utforska hur vardagsaktiviteter kan genomföras med mindre negativ påverkan och i stället kanske med positiv påverkan. Det gör vi genom att förstå hur människor lever och vilken hållbarhetspåverkan livsstilen har. Sedan använder vi designstrategier för hållbara livsstilar för att utforma lösningar som möjliggör andra sätt att utföra aktiviteter på. Om en person till exempel behöver frakta större saker och inte vill komma fram svettig är en elektrisk lådcykel ett exempel på en designlösning med mindre klimatpåverkan än en bil. På ett liknande sätt har design och placering av utegym betydelse för vilka grupper (utifrån exempelvis ålder och genus) som i slutändan använder dem.

Hur skapar vi hållbara lösningar på människors vardagsutmaningar?

Vi jobbar med Design för hållbara livsstilar i forskning eller med näringsliv och offentlig sektor. I ett designprojekt om hållbara livsstilar börjar vi oftast med att skapa en förståelse för människors nuvarande situation genom observationer, intervjuer, workshops eller andra designetnografiska metoder. Vi kan också mäta beteenden, preferenser eller hållbarhetspåverkan, till exempel genom sensorer, enkäter och livscykelanalys. Dessutom studerar vi relevanta förändringar i omvärlden. Grundat i den kombinerade förståelsen designar vi produkter, tjänster, system eller fysiska miljöer som skulle kunna möjliggöra andra sätt att genomföra aktiviteter på. Ofta prototypar vi de initiala idéerna och utvärderar dem sedan med människor i det tilltänkta fysiska och sociala sammanhanget. Med detta arbetssätt kan vi skapa hållbara och attraktiva lösningar på människors vardagsutmaningar.

Sara Renström

Kontaktperson

Sara Renström

Senior Forskare

+46 10 228 42 14

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anna Sirkka

Kontaktperson

Anna Sirkka

Affärsutvecklare

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.