Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Dagvatten- och skyfallshantering

Växande städer samt ett förändrat klimat kräver en förbättrad dagvattenhantering i svenska städer för att kunna bemöta framtida utmaningar och skapa attraktivare urbana miljöer.

Urbanisering och förtätning av våra städer i kombination med klimatförändringar ställer tuffare krav på en effektiv dagvattenhantering. Många städer har inte möjlighet att i befintlig infrastruktur hantera de ökade mängderna dagvatten som förutspås komma i framtiden. Redan idag ses antalet översvämningar som drabbar svenska städer öka med stora samhällsekonomiska kostnader till följd. Vidare kan dagvatten vara en bärare av de föroreningar som genereras i våra städer. Dagvatten som inte fördröjs och renas lokalt på plats riskerar transportera stora mängder vatten och föroreningar till närliggande recipienter, något som i förlängningen skadar vattenmiljön och försämra våra vattenresurser.

RISE samarbetar med kommuner, myndigheter, branschorganisationer och akademi för att tillsammans möta dessa utmaningar och planera för en hållbar och långsiktig dagvattenhantering. RISE stöttar också företag i deras utveckling och implementering av effektiva lösningar för behandling, övervakning och säker transport av dagvatten. Inom RISE har vi en bred expertis inom dagvattenmodellering, beslutsstöd i olika skeden, uppbyggnad av test- och demoanläggningar, sensorer och standardisering och certifiering för en mängd olika dagvattenlösningar.

Mer information

Hållbar hantering av dagvatten och skyfall på kvartersmark:  SODA | VA-guiden (vaguiden.se)

Multifunktionell urban klimatanpassning för skyfall och värmeböljor: Multifunktionell urban klimatanpassning i samverkan | RISE

Klimatanpassning av samhällsviktig verksamhet: En juridisk utredning 

Nya typer av systemlösningar för hantering av dagvatten: Klimatsäkrade Systemlösningar för Urbana Ytor

Helene Sörelius

Kontaktperson

Helene Sörelius

Projektledare

+46 10 516 63 35

Läs mer om Helene

Kontakta Helene
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Beatrice Nordlöf

Kontaktperson

Beatrice Nordlöf

Projektledare

+46 10 722 33 38

Läs mer om Beatrice

Kontakta Beatrice
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.