Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Samhällsviktig verksamhet översvämning

Klimatanpassning av samhällsviktig verksamhet – en juridisk utredning

Det är varken tekniskt eller ekonomiskt möjligt att skyfallssäkra all infrastruktur i våra städer. Städer och samhällen står inför stora utmaningar i att prioritera mellan omfattande och kostsamma ombyggnationer kontra punktinsatser för att skydda våra samhällsviktiga verksamheter.

Det krävs också noga avvägningar med andra intressen såsom tillgängligheten för alla. Utmaningar finns både organisatoriskt, tekniskt och inom juridiken. Den nuvarande lagstiftningen och ansvarsfördelningen är otydlig men lägger ett stort ansvar på fastighetensägaren, speciellt när det gäller den redan befintliga bebyggelsen.

Inom projektet utforskar vi de juridiska möjligheterna och hindren för klimatanpassning av samhällsviktig verksamhet. Mer specifikt ämnar vi utreda:

  1. Om det är juridiskt möjligt för en offentlig eller privat aktör att skydda samhällsviktig verksamhet, även om så innebär en försämring för andra aktörer i närområdet.
     
  2. Om det är juridiskt möjligt för t.ex. en kommun, region eller länsstyrelse att kräva av en kommunal såväl som en privat aktör att skydda sina samhällsviktiga tillgångar och funktioner.
     
  3. a) Om det är juridiskt möjligt för en samhällsviktig verksamhet att ställa krav på en extern part att klimatsäkra till förmån för den egna verksamheten med hänvisning till att det är en samhällsviktig verksamhet.
    b) Om det finns särskilda lagutrymmen då den samhällsviktiga verksamheten omfattas av säkerhetsskyddslagen.

Projektet är en del av ett större projekt med fokus på hållbar klimatanpassning av den byggda stadsmiljön. Om det större projektet går att läsa mer här; Multifunktionell urban klimatanpassning i samverkan | RISE

Resultat

Sammanfattning

Projektnamn

Samhällsviktig verksamhet

Status

Pågående

Region

Region Uppsala

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

9 månader

Total budget

ca 1 milj

Partner

Region Stockholm, Stockholm Stad

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Jenny Lundahl

Kontaktperson

Jenny Lundahl

Senior forskare/Rättslig expert

+46 10 228 40 62

Läs mer om Jenny

Kontakta Jenny
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sara Janhäll

Kontaktperson

Sara Janhäll

Forskare

+46 72 535 62 40

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.