Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Regnbädd

Multifunktionell urban klimatanpassning i samverkan

Projektet skapar förutsättningar för att genomföra effektiv och hållbar klimatanpassning av den byggda stadsmiljön. Fokus ligger på att minska sårbarheten vid skyfall och värmeböljor med åtgärder som även skapar andra sociala, ekonomiska och miljömässiga nyttor.

Skyfall och värmeböljor är extraordinära händelser som förväntas bli allt vanligare i takt med att klimatet förändras. Särskilt sårbar är den byggda miljön med mycket hårdgjorda ytor och värmereflekterande byggnader. Klimatanpassningsåtgärder är kostsamma men genom att skapa multifunktionella anläggningar som genererar många nyttor, kan stora värden tillföras till stadsmiljön.

I ett antal fallstudier i Stockholm och Västerås testas olika befintliga metoder för att värdera och prioritera åtgärder. En utvärdering görs för att ge konkreta rekommendationer till hur lösningar kan samspela för bästa multifunktionella nytta och kostnadseffektivitet. Detta möjliggör samhällsekonomiskt motiverade prioriteringar så att städer i högre grad ska kunna uppnå en resiliens i stadsbyggnadsprocessen. För att överbrygga låsningar och öka transparensen tas beslutsstödsmodeller fram för bl a sektorsöverskridande samverkan, kostnadsfördelning och medborgarengagemang.

Sammanfattning

Projektnamn

MUKliS

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

ca 10 mkr

Partner

Stockholms stad, Stockholmshem, Stockholm vatten och avfall, Region Stockholm (trafikförvaltningen), Skolfastigheter i Stockholm, Mälarenergi, Västerås stad, Edge of Civil design, Scandinavian green roof institute

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Helene Sörelius

Kontaktperson

Helene Sörelius

Projektledare

+46 10 516 63 35

Läs mer om Helene

Kontakta Helene
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Brita Stenvall

Kontaktperson

Brita Stenvall

Projektledare

+46 73 073 57 62

Läs mer om Brita

Kontakta Brita
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.