Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Regnbädd

Multifunktionell urban klimatanpassning i samverkan

Projektet skapar förutsättningar för att genomföra effektiv och hållbar klimatanpassning av den byggda stadsmiljön. Fokus ligger på att minska sårbarheten vid skyfall och värmeböljor med åtgärder som även skapar andra sociala, ekonomiska och miljömässiga nyttor.

Skyfall och värmeböljor är extraordinära händelser som förväntas bli allt vanligare i takt med att klimatet förändras. Särskilt sårbar är den byggda miljön med mycket hårdgjorda ytor och värmereflekterande byggnader. Klimatanpassningsåtgärder är kostsamma men genom att skapa multifunktionella anläggningar som genererar många nyttor, kan stora värden tillföras till stadsmiljön.

I ett antal fallstudier i Stockholm och Västerås testas olika befintliga metoder för att värdera och prioritera åtgärder. En utvärdering görs för att ge konkreta rekommendationer till hur lösningar kan samspela för bästa multifunktionella nytta och kostnadseffektivitet. Detta möjliggör samhällsekonomiskt motiverade prioriteringar så att städer i högre grad ska kunna uppnå en resiliens i stadsbyggnadsprocessen. För att överbrygga låsningar och öka transparensen tas beslutsstödsmodeller fram för bl a sektorsöverskridande samverkan, kostnadsfördelning och medborgarengagemang.

Inom projektet har vi även utforskat de juridiska möjligheterna och hindren för klimatanpassning av samhällsviktig verksamhet. Om det arbetet går att läsa mer här; Klimatanpassning av samhällsviktig verksamhet – en juridisk utredning | RISE

Resultat

Sammanfattning

Projektnamn

MUKliS

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

ca 10 mkr

Partner

Stockholms stad, Stockholmshem, Stockholm vatten och avfall, Region Stockholm (trafikförvaltningen), Skolfastigheter i Stockholm, Mälarenergi, Västerås stad, Edge of Civil design, Scandinavian green roof institute

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Beatrice Nordlöf

Kontaktperson

Beatrice Nordlöf

Projektledare

+46 10 722 33 38

Läs mer om Beatrice

Kontakta Beatrice
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sara Janhäll

Kontaktperson

Sara Janhäll

Forskare

+46 72 535 62 40

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.