Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ytanalys och ytdesign

Ytanalys och ytdesign testbädden innefattar laboratorier utrustade för karakterisering och optimering av ytor och ytinteraktioner. Vi på RISE erbjuder en helhetslösning för karakterisering och optimering av ytor och ytinteraktioner där vi med bred expertis och världsledande utrustning kan stödja kunden genom hela processen från produktidé till marknad. Vi kan också bistå längs vägen när specifika utmaningar eller behov av anpassningar exempelvis på grund av lagkrav eller miljö/hållbarhet uppstår.

Exempel på områden som vi arbetar med inom ytkemi och ytdesign är:

-Produktion och karakterisering och av nano-/mikomaterial som partiklar, grafen, kolnanorör och beads där vi också arbetar med optimering av löslighet/inblanding i vätskor eller kompositer. Vi arbetar med optimering av nanopartikeldispersioner och stabiliseringar. Vi utvecklar också funktionella beläggningar och bläck baserade på nanopartiklar. Inom detta område finns även expertis och forskningsfront inom nanosäkerhet (nanosafety).
-Ytdesign, alltså modifiering av ytor där vi kan skräddarsy egenskaper som avstötning, vidhäftning, friktion, smörjning eller laddning för applikationer som smutsavstötning, limning, pulverflöden, valsning, fiberprocesser, medicinteknik och sväljning.
-Behandling av ytor, exv. inom områden som cleaning/tvättning, målning, polering eller anti-isbehandling.
-Optimering av effekter, exempelvis inom life-science där vi inte bara karakteriserar de instrumentellt mätbara egenskaperna, utan också genom panelstudier kopplade till verifierade modeller och avancerad statistisk analys kan länka instrumentanalysdata till konsumenternas upplevelser.


Vår expertis innefattar exempelvis tekniska experter, forskare och professorer inom ytkemi, fysikalisk kemi, fysik och psykofysik och på våra välutrustade labb finns avancerad utrustning för kemisk, fysikalisk, psykofysisk och mekanisk karakterisering av ytor.

Som exempel kan nämnas:

-Röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS) med möjlighet att göra kemiska kartor över ytors övre 2-10 nm.
-Atomkraftsmikroskopi (AFM) med moduler för karakterisering av mikro/nano-mekanik, laddning och friktion i ett brett spann av temperaturer, atmosfärer och vätskor samt även utrustning för mikromanipulering för funktionalisering av kantilevrar med kolloidal prob eller fibrer.
-Environmental scanning electron microscopy (ESEM) med Energy Dispersive X-ray (EDX) där vi kan karakterisera ytstrukturer och göra grundämnesanalys vid ett brett spann av temperaturer samt luftfuktigheter.
-Konfokal Raman mikroskopi där vi kan göra kemiska kartor över ytor samt djupprofiler.
-Laserdiffraktion (LD) och ljusspridning (DLS) för mätning av partikelstorleksfördelning hos partiklar i pulverform eller dispergerade i vätska, emulsioner, liposomer eller liknande.
-Kontaktvinkelmätningar med höghastighetskamera och pikolitersystem som utöver mätning av statiska och dynamiska kontaktvinklar också möjliggör exv. mätning på absorberande, repellerande eller omnifoba ytor.
-Infraröd reflektionsabsorptionsspektroskopi - IRRAS, och Fourier-transform infraröd spektroskopi / dämpad total reflektion - FTIR-ATR som kan ge information om materialets kemiska funktionella grupper.
-Flera plasmareaktorer med möjlighet att funktionalisera, aktivera och belägga ytor av olika material och storlek.

Hitta säkrare alternativ till farliga kemikalier:
Att hitta bra alternativ till skadliga kemikalier kan vara både svårt, dyrt och tidskrävande. Därför är det smart att utvärdera potentiella ersättare teoretiskt, när det går. I den här utbildningen går vi igenom hur du kan ta fram säkrare alternativ till lösningsmedel och mjukgörare, och stegvis gå från en lång lista med potentiella ersättare till ett ämne som du kan verifiera i din produkt. Läs vidare här: https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum/utbildningsfilmer/hitta-och-v…


Utbildningsfilm: Hitta säkrare alternativ till farliga kemikalier

Fakta

Testbäddsnamn

Ytanalys och ytdesign

Etableringsår

1963

Testbäddskategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Fordon och transport, Energi och Miljöteknik, Hälsa och Life Science, Livsmedel och jordbruk, Tillverkning, Material, Gruv och metall, Processindustri, Papper, massa och förpackningar, Övrigt

Område

Bioekonomi, Byggd miljö, Cement och betong, Cirkulär omställning, Digitalisering, Elektronik, Energi, Formulerade produkter, Fossilfria drivmedel, Förpackning, Infektionskontroll, Infrastruktur, Kalibrering och kontroll, Kemiska processer och produkter, Livscykelanalys, Livsmedel, Läkemedel, Lättvikt, Maritimt, Massa och papper, Materialomställning, Metrologi och mätteknik, Mobilitet, Nya terapier, Perception, Preventiv hälsa, Produktion och tillverkning, Produktsäkerhet, Risk och säkerhet, Samhällsbyggnad, Textil, Träteknik, Ytteknik

Region

Region Kronoberg, Region Stockholm, Västra Götalandsregionen

Mikael Kjellin

Teknologie doktor

+46 10 516 60 56
mikael.kjellin@ri.se

Läs mer om Mikael

Relaterat

Expertis

Ytanalys

Inom materialdesign är ytans egenskaper hos din produkt ofta mycket viktiga för att uppnå önskad prestanda. Ytanalyser hos RISE kan ge lösningar på många av dina utmaningar, till exempel att använda vid felsökning av din produkt.
Område

Ytteknik

En ledstång som minskar risken för smittspridning, en fasad som rengör sig själv, en värmeväxlare där isen inte fastnar eller ökat rostskydd för bilar. Med rätt kunskap om ytkemi och ytteknik blir vår omgivning mer funktionell, hä…
Expertis

Funktionella ytor

En ytas egenskap är ofta avgörande för funktionen hos ett material. Inom RISE har vi expertis inom ytbehandling, ytmodifiering och ytbeläggningar, och kan hjälpa dig uppnå önskad funktion hos en yta eller ett material.
Expertis

Perception, tribologi och psykofysik

Leverera önskvärda perceptionsupplevelser till slutanvändare genom ökad förståelse för hur materialegenskaper och processparametrar påverkar hur de känns.
Expertis

Formulering

Vad har hudkrämer, målarfärg, huvudvärkstabletter och majonnäs gemensamt? De är alla formulerade produkter. Och det är formuleringsarbetet, det vill säga valet av ingredienser och tillverkningssätt, som ger alla dessa produkter de…
Expertis

Nanoteknologi

I nanomaterialskalan (under 100 nm) uppstår unika egenskaper, till exempel optiska, elektroniska, mekaniska och magnetiska. RISE erbjuder ett brett spektrum av expertis som hjälper dig att aktivera dessa unika egenskaper i din pro…
Tjänst

Partikelstorleksfördelning

<p>Mätning av partikelstorleksfördelning hos partiklar i pulverform eller dispergerade i vätska samt emulsioner, liposomer och liknande med Laserdiffraktion (LD) och Dynamisk Ljusspridning (DLS). </p>
Berättelse

Känsla för feeling viktigt vid produktutveckling

Hur produkter känns när vi rör vid dem intresserar många företag – det är nämligen avgörande för vad vi tycker om en produkt. RISE hjälper företag att testa hur användare upplever olika ytor vid beröring, men också med att ta reda…