Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Efterbehandling av PFAS-kontaminering och PFAS-fri brandsläckning

Testbädd PFAS erbjuder utvärdering av tekniker för efterbehandlingsmetoder för PFAS i jord och vatten samt utvärdering av metoder och medel för PFAS-fri brandsläckning. 


Testbädd PFAS är en samverkan mellan försvarssektorn (Försvarsmakten, Fortifikationsverket samt Försvarets Materielverk) och RISE, tillsammans med andra viktiga aktörer.

Testbädden skapar förutsättningar för att identifiera, verifiera och validera metoder för rening och sanering av PFAS i jord och vatten (ARV) samt för att testa och utvärdera PFAS-fria metoder och medel för brandsläckning (FRAMTID).

Testbädden består av:

 • Laboratorier i Borås

  • provtagning

  • provupparbetning

  • PFAS analys

  • validering

 • Brandhallar och brandtestfält

  • från mindre objekt till flygplan

  • fullskaliga brandsläckningssystem 

 • PFAS-kontaminerade områden i Sverige

  • Test och utvärdering i full skala

 • Expertis

  • Tillgång till RISE samlade expertis

  • Tillgång till expertis hos testbäddens partner

Testbed PFAS söker testare!

I dagsläget finns det inga universella efterbehandlingsmetoder för PFAS-kontaminerad jord eller vatten. Behovet är stort av att identifiera och genomföra utvärdering av olika efterbehandlingsmetoder för PFAS på ett objektivt sätt av en oberoende part. Identifiering och utvärdering av ersättningsmedel och alternativa metoder för att substituera PFAS-innehållande brandsläckningsskum är också nödvändigt för att ge förutsättningar för en effektiv och hållbar brandsläckning av komplexa bränder.

Därför sätter nu RISE, i samverkan med försvarssektorn, upp en testbädd som syftar till att skapa förutsättningar för att identifiera, verifiera och validera metoder för efterbehandling av kontaminerad mark och områden samt för att testa och utvärdera ersättningsmedel och ersättningsmetoder för en framtida PFAS-fri brandsläckning. Testbädden ska bidra till samhällets behov av realistiska och kostnadseffektiva saneringsmetoder för PFAS-föroreningar. Resultaten från testbädden är tänkta att användas som underlag för framtida upphandlingar.

Nu söker vi företag, innovatörer, forskare och andra aktörer som testare inom området efterbehandling, liksom tillverkare av alternativa lösningar inom medel, metoder och utrustning för brandsläckning. Urval och prioritering av testare och lösningar kommer att ske genom testbäddens styrgrupp.

För att anmäla ert intresse maila era kontaktuppgifter och en beskrivning av metoden/lösningen för efterbehandling eller brandsläckning senast 10 januari 2020 till: testbedpfas@ri.se

Vid frågor kontakta Tove Mallin, RISE, email: tove.mallin@ri.se, tfn: 010-516 5567

Fakta

Testbäddsnamn

Testbädd PFAS

Etableringsår

2019

Testbäddskategori

Verkliga miljöer (VM)

Bransch

Energi och Miljöteknik, Hälsa och Life Science, Livsmedel och jordbruk, Säkerhet och försvar

Område

Livsmedel, Produktsäkerhet, Risk och säkerhet, Vatten, Brandsäkerhet, Kemisk och biologisk analys, Kemiska processer och produkter

Kontaktperson

Tove Mallin

Forskare

+46 10 516 55 67
tove.mallin@ri.se

Läs mer om Tove