Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kvinna arbetar

DINO: Demonstrator för Innovation i Offentlig Sektor

Offentliga aktörer som arbetar med drifts-& förvaltningsfrågor eller med frågor kring regelverk, har inte alltid en organisation eller struktur som lämpar sig för innovations-eller transformationsarbete. DINO syftar till att utifrån verksamhetsspecifika förutsättningar stötta i genomförandet av och öka värdet i innovationsprojekt i offentlig sektor

DINO är ett RISE-projekt som utvecklar ett konkret innovationsstöd för livslångt lärande och kompetensförsörjning.  

Myndigheter och andra delar i den offentliga sektorn har behov av utveckling för att möta upp mot nya utbildnings- och arbetsmarknadsbehov som olika omvärldsfaktorer skapar. I det arbetet är det viktigt att kunna tillämpa innovativa arbetssätt för att utforska nya strukturer, metoder och modeller. Ofta är dock inte organisationen riggad för att arbeta utforskande och med okända element, det kan också finnas konkreta utmaningar som bromsar innovationsarbetet. Det kan tex handla om organisatoriska utmaningar, kultur, juridik, ekonomi, bristande kompetens eller projektledning.   

I projektet DINO utvecklar RISE en kvalitetssäkrad process för innovationsprojekt samt erbjuder det stöd i projektets olika faser – allt ifrån initiering av ett projekt till uppföljning av det. Processen är byggd utifrån slutsatser i förstudien Att bädda för innovation – en studie om vad som får långsiktigt värdeskapande innovation att hända i offentlig sektor samt genom inhämtning av beprövade modeller kring projektledning, innovationsledning, visualisering och mätning från RISE samlade expertis på området.  DINO är ett projekt som ingår i test- och demomiljön VIGEO där nya tekniker, strukturer och metoder kring lärande utforskas. I och med det så ges även tillgång till ett bredare nätverk vid behov av samverkan med externa aktörer eller exempelvis för skapande av fokusgrupper. 

DINO erbjuder således ett paket av metoder, verktyg och resurser som sänker offentlig sektors tröskel för att påbörja ett innovationsarbete, samt skapar goda förutsättningar för ett långsiktigt värdeskapande innovationsarbete. Målsättningen med DINO är att öka de offentliga organisationernas egen innovationsförmåga.  

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta nedan projektledare.

Rapport: Att bädda för innovation - En studie om vad som får långsiktigt värdeskapande innovation att hända i offentlig sektor

DINO rapport.pdf (pdf, 11.72 MB)

Sammanfattning

Projektnamn

DINO

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

7'000'000 SEK

Finansiärer

VINNOVA

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Åsa Vikner

Kontaktperson

Åsa Vikner

Projektledare

+46 10 228 40 59

Läs mer om Åsa

Kontakta Åsa
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Johanna Nordin

Kontaktperson

Johanna Nordin

Projektledare

+46 70 254 19 92

Läs mer om Johanna

Kontakta Johanna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.