Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sverige ska bli världsledande inom gen- och cellterapier

28 november 2019, 10:48

Inom Vinnovas satsning Visionsdriven Hälsa ska fem visionsdrivna innovationsmiljöer möta viktiga utmaningar inom hälsoområdet. Miljöerna ska arbeta långsiktigt och åstadkomma förändring på systemnivå. Ett av de fem projekten som nyligen beviljats finansiering är ”Sverige ledande inom avancerade terapier 2030”. Projektet koordineras av RISE och från start deltar 15 partners från sjukvård, industri, myndigheter, akademi och institut.

Visionen för satsningen är att Sverige ska bli världsledande inom utveckling och tillgängliggörande av gen- och cellterapier för att bota patienter. Det ska göras genom att kraftsamla över sektorsgränser och driva insatser som syftar till att lösa de komplexa utmaningar som idag bromsar utvecklingen. Från start deltar 15 partners från sjukvård, industri, myndigheter, akademi och institut med koordinering av RISE. Samverkan och dialog med relevanta andra initiativ och strukturer som exempelvis CAMP och NextGen-NK, Swelife-ATMP, Genomic Medicine Sweden, Biobank Sverige, Kliniska Studier Sverige, samt regeringens Life Science-kontor kommer att vara viktiga komponenter i arbetet.

- Vi är glada att över att ha fått förtroendet att koordinera detta nationella initiativ, säger Jukka Lausmaa projektledare på RISE. Gen- och cellterapiområdet står inför ett internationellt genombrott och för att Sverige ska kunna få nytta av möjligheterna som detta innebär för patienter, sjukvård och industri, måste vi kraftsamla och lösa de många utmaningar som i dagsläget bromsar. Detta kan endast göras genom en bred och respektfull samverkan mellan alla relevanta aktörer.

- ATMP-läkemedel kan innebära stora behandlingsgenombrott, men också stora utmaningar, säger Sofie Alverlind från SKL. Sjukvårdens perspektiv behöver finnas med från ett tidigt skede för att ATMP ska kunna implementeras på ett effektivt och hållbart sätt. Det här projektet gör det möjligt för alla aktörer att samarbeta för att skapa förutsättningar för att värdefulla behandlingar ska nå patienter.

- För ett litet, forskningsintensivt bioteknikföretag är denna kraftsamling av oerhörd vikt. Att nu Sverige gör en gemensam satsning på området kommer att generellt gynna alla svenska småföretag med denna profil, men också ge specifika fördelar såsom att vägen till marknaden ytterligare tydliggörs, processer och regelverk blir enklare och att fler forskningssamarbeten inom detta fält underlättas. Den här nationella satsningen har definitivt möjlighet att göra skillnad för Sveriges små företag inom fältet avancerade terapier och stärka Sveriges position inom detta viktiga medicinska fält avslutar Petter Björquist, VD för VERIGRAFT.

Programmet har beviljats finansiering under 2 år och kommer att kunna få finansiering under ytterligare 3 år. Inriktningen är på övergripande mål och utmaningar som identifierats vid workshopar och i dialog med företrädare för sjukvård, industri, myndigheter och akademi:

· Nationell samordning och kraftsamling, samt ökade internationella kontakter och samarbeten.
· Ökad förmåga för industriell utveckling och tillverkning av ATMP i Sverige.
· Effektiva processer för forskning och tillgängliggörande av kostnadseffektiva ATMP inom svensk sjukvård.
· Ökad kunskap och säkring av framtida kompetensbehov.

 

Kontakt: Jukka Lausmaa, RISE

jukka.lausmaa@ri.se

010-516 5296