Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Umeå vill möjliggöra vätgasflyg till 2035

18 april 2024, 12:09

I en gemensam satsning tar Umeå kommun, Swedavia, RISE och Umeå energi tillsammans betydande steg för att förbereda etableringen av vätgas på flygplatser och möjliggöra vätgasflyg till 2035 med projektet FLYH2UME.

–Vi är övertygade om att vi behöver samverka och medverka för flygets klimatomställning och skapa långsiktiga förutsättningar för näringslivets utveckling i norra Sverige. Norra Sverige bör vara en utvecklingsarena för fossilfritt flygande, detta är ett exempel på hur vi drar nytta av våra förutsättningar i klimatomställningen, säger Hans Lindberg, S, kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun.

Nu startar ett treårigt projekt där ett konkret resultat av projektet väntas bli en skiss på vilka anläggningar som krävs för att etablera och skala upp möjligheter att tanka vätgasdrivna flygplan. Swedavias flygplats, Umeå Airport, kommer att stå modell för lösningar på mindre och mellanstora flygplatser.

Öka omställningen till fossilfritt flyg

Projektet FlyH2UME utvecklar kunskap och förbereder för en skalbar anläggning på Umeå Airport för flyg drivet av väte. Projektet medverkar till att accelerera omställningen till ett fossilfritt flyg med fokus på vätgas och flytande väte som drivmedel. Vid sidan om flygplatsernas utveckling pågår även utvecklingen av flygplan, produktionsvägar för vätgas och elnätets kapacitet.

Projektet FlyH2UME gräver djupare i förutsättningarna på Umeå Airport och ska föreslå konkreta åtgärder för att möta upp framtidens behov av vätgas och flytande väte, med utgångspunkt i den regionala marknaden för vätgas. En viktig del gäller säkerhetskrav som måste följas vid hantering av vätgas och flytande väte. Utformningen av vätgasanläggningen och dess uppskalning väntas stå som modell för andra flygplatsers etablering av vätgasflyg. Projektet är därför relevant för andra flygplatser och städer i Sverige och internationellt.

Parterna har tidigare samverkat i en bred utredning för flygets klimatomställning, förutom vätgasdrivet flyg, även biodrivmedel för flyg (SAF) och elflyg. De tar nu detta arbete vidare för att fördjupa kunskaperna kring just väte.

Flyget viktigt för att skapa tillgänglighet i norra Sverige.

Umeå kommun har höga klimatambitioner och vill vara en stad som är föregångare i klimatomställning. Staden är utsedd till en av 100+ EUs Mission Cities. Umeå kommun har beslutat om målet att kommunen ska bli klimatneutral till 2040. Transportsektorn har identifierats som en stor del av det lokala klimatavtrycket och flyget är del i detta. Samtidigt fyller flyget en viktig funktion för att skapa tillgänglighet i norra Sverige.

RISE Research Institutes of Sweden har en gedigen bakgrund med att arbeta med väte och vätgas och har forskat i området i mer än 10 år. RISE bidrar i FLYH2UME med expertis rörande väte som energikälla för flyget samt säkerhetsfrågor i en flygplatsmiljö. Projektet kommer även att samla en referensgrupp av centrala aktörer i utvecklingen av vätgasflyg på en internationell marknad.

Swedavia är fossilfria i den egna flygplatsverksamheten sedan 2020 och arbetar nu med omställningen för andra aktörer på samtliga tio flygplatser med målet om att flygplatserna ska vara helt fossilfria under 2025. Som statligt ägt bolag ska Swedavia vara ett föredöme inom hållbar utveckling. Swedavia strävar efter att vara proaktiva när det gäller att minska flygets miljöpåverkan samtidigt som bolaget ständigt strävar efter att säkerställa en fortsatt omställning av flygbranschen som helhet.

­- Vätgas är en del av framtidens fossilfria flygande. Som flygplatshållare arbetar Swedavia därför kontinuerligt med att anpassa våra flygplatser för framtiden och det fossilfria flyget. Att ställa om till vätgasdrivet flyg innebär en stor utmaning för flygplatserna och dess infrastruktur men är samtidigt helt nödvändig. Detta projekt innebär därmed ett stort och viktigt steg på vägen mot möjligheten att lagra vätgas och framöver kunna tanka vätgas på våra flygplatser, säger Fredrik Jaresved, Direktör strategiska initiativ och innovation på Swedavia.

 

 

Fakta: Flygets klimatomställning

Under 2018 tog flygbranschen fram en färdplan för hur flyget kan bidra till regeringens mål om fossilfrihet till 2045. Färdplanens mål är att inrikesflyget ska vara fossilfritt 2030 och att in- och utrikesflyget ska vara fossilfritt 2045. I denna pekas en rad vägar för omställning ut:

  • energieffektivisering hos flygplan, i luftrum och på flygplatser,
  • fossilfria flytande bränslen,
  • vätgas och elektrifiering,

Redan idag är det möjligt att tanka flygplan med 50 procent biodrivmedel (SAF) men detta drivmedel är dyrare än etablerat fossilbränsle. Detta bränsle kommer att ha en viktig roll i flygets klimatomställning då det är möjligt att använda dagens flygplansflotta. Eldrivna flygplan utvecklas men tack vare batteridriften kommer dessa främst trafikera kortare sträckor, till exempel regionalt. Elflygets bedöms vara kommersiellt etablerat år 2030.

Vätedrivet flyg är viktigt för klimatomställningen av långdistansflyg men först kring 2040 det vara kommersiellt spritt.

Källa: föregående projekt Fossilfritt flyg i norra Sverige (FFFLY) https://biofuelregion.se/projekt/fossilfritt-flyg-i-norra-sverige/

Flygbranschens färdplan Fossilfritt Sverige: https://fossilfrittsverige.se/roadmap/flygbranschen/

 

Fakta: Projektet FlygH2UME

Projektägare: Umeå kommun

Övriga projektparter: Swedavia, RISE och Umeå energi

Projektperiod: 2024-01-15 - 2026-12-31

Budget: 6,9 miljoner kronor

Finansiär: Energimyndigheten, genom satsningen Fossilfritt flyg för framtiden.

Kontaktuppgifter:

Mikael Brändström
Utvecklingsdirektör
Umeå kommun

+46 90 16 62 70
mikael.brandstrom@umea.se

Anders Lundblad
Forskare
RISE
+46 70 591 50 03
anders.lundblad@ri.se

John Nilsson
Strategiskt ansvarig el-och vätgasflyg
Swedavia
076-495 18 10
john.nilsson@swedavia.se
Swedavias presstjänst: press@swedavia.se, 010-109 01 00

Jörgen Carlsson
Affärsutvecklare
Umeå Energi
070-348 48 65
jorgen.carlsson@umeaenergi.se