Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Europeiskt forskningsprojekt ska utveckla regionala ekosystem för förnybara och resilienta energisystem

24 april 2024, 06:34

RISE ska tillsammans med 28 partners från 10 europeiska länder etablera en stor testmiljö för förnybar energi i Alkmaar, Nederländerna. Här ska man utforska hur så kallade Renewable Energy Valleys, eller förnybara regionala energisystem, kan utveckla mer hållbara och resilienta energisystem i små och medelstora industriområden med närhet till bostäder. Målet är ett mer resilient energiekosystem och lägre energikostnader för slutkunden.

I Alkmaars industriområde Boekelermeer Business Park finns mer än 300 företag och 3000 hushåll som för närvarande är anslutna till ett gemensamt energisystem. Detta system gör det inte bara möjligt för samhället att producera och använda sin egen förnybara energi, utan också att lagra och dela den, för att mildra potentiella obalanser och täcka energibehovet på årsbasis, vilket möjliggörs av avancerad och smart energihantering, med fokus på diversifiering av olika hållbara energikällor.

Målet för projektet, kallat REFORMERS, är att diversifiera tillgången på förnybar energi och maximera effektiviteten. Genom att öka den lokala produktionen av förnybar energi och de mest innovativa energiledningssystemen, ska området i Alkmaar kunna täcka mer än 100 % av sitt energibehov, vilket ska leda till lägre energikostnader för slutkunder jämfört med nuvarande och prognostiserade marknadspriser. 

RISE ansvarar för utreda hur lösningarna som arbetas fram i Alkmaar och i projektet kan replikeras och implementeras i andra städer i Europa.

- I REFORMERS finns stora möjligheter att utveckla nya metoder för att bidra till omställningen till ett energieffektiv och förnybart energisystem i Europa. Med RISE och konsortiets övriga partners breda kompetens inom energisystem och energieffektivisering kommer projektet vara en viktig pusselbit att minska Europas beroende av fossila bränslen, minska klimatpåverkan och sprida erfarenheter till andra länder och städer, säger Alexander Sundin, avdelningschef Energi och Resurser på RISE.

image received via email

Karta från Alkmaar med exempel på uppdelning i energisystem. Bild: REFORMERS

REFORMERS forskargrupp kommer att utveckla, testa och utnyttja en verktygslåda och en digital tvilling för att identifiera de bästa lösningarna och ständigt förbättra sig med målet att skapa självförsörjande regionala energisystem.

Ambitionen är att helt ersätta fossila bränslen från privatkunder genom att leverera värme producerad från bioavfall och nyttja värmeåtervinning. Tillsammans med grön vätgas, vindkraft, solenergi och bioenergi kommer projektet att bidra till att nå Alkmaars mål om 100 % förnybar energi till 2050.

Utvecklingen inom den nederländska testmiljön kommer att följas minutiöst av sex testmijöer spridda över hela Europa. Dessa kommer att dra nytta av lärdomarna och replikera framgångsrika strategier för att skapa sitt eget energipositiva regionala ekosystem och bidra till de europeiska målen.


Projektet samordnas från Vrije Universiteit i Bryssel och samordnare för testmiljön i Alkmaar är NE, New Energy Coalition. 

Projektet ”REFORMERS – Renewable Energy Valleys" finansieras av EUs forskningsprogram Horizon Europe och av det schweiziska sekretariatet för utbildning, forskning och innovation (SERI) och inleddes under hösten 2023 och kommer att pågå under de kommande fem åren. 

 

Kontakt:

Francesco Sacco, projektledare RISE
francesco.sacco@ri.se
+46 10 516 52 72

Johan Sandström, projektledare RISE
johan.o.sandstrom@ri.se
010-516 68 43