Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Svensk-Indiskt samarbete för ökad trafiksäkerhet

25 februari 2020, 13:54

Mer än 150 000 trafikrelaterade dödsolyckor sker årligen i Indien. Ett samarbete mellan svenska och indiska företag och institutioner, där RISE ingår, bildas nu för att kraftigt minska dessa. Lärdomarna kommer att tas tillvara för utvecklingsbehov i olika delar av världen för att så brett som möjligt förstärka trafiksäkerheten. 

2018 skrev Sverige och Indien på ett innovationsavtal vilket nu konkretiseras genom det svensk-indiska samarbetet SITIS (Sweden-India Transport Innovation and Safety Partnership) för att skapa globala värden inom trafiksäkerhet. SITIS lanserades i februari 2020 i Stockholm i närvaro av Indiens transportminister Nitin Gadkari och Sveriges infrastrukturminister Thomas Eneroth.

Ledande svenska och indiska företag och institutioner med expertis inom säkerhet har samlats för att bilda SITIS som en långsiktig plattform för innovation, och ett centrum för spetskompetens inom trafiksäkerhetsforskning. SITIS-partnerskapet kommer att bygga en djupare förståelse för trafiksäkerheten i Indien och ge insikt i kärnutmaningarna för många snabbväxande ekonomier med liknande problem och ta fram potentiella lösningar. Detta ger en unik utgångspunkt att sprida information utifrån, men också för att utvärdera policy- och teknikprioriteringar.

- Vi vet att trafiksäkerhet är avgörande för att driva välstånd och utveckling i världen, och det är en avgörande del av vår affärsmodell. Men den största vinsten, och skälet till att jag är så oerhört glad över att SITIS nu finns på plats, är att vi nu kan förena oss ännu djupare i Indiens ambition att minska dödsolyckor på väg och därmed positivt bidra till en viktig aspekt av framsteg för människor i Indien: säkrare rörlighet. Vi kommer använda lärdomarna för att stödja vårt säkerhetsarbete i andra delar av världen, också i Sverige. Genom Indiens styrka kring digitalisering, kombinerat med ledande företag, forskare och akademi i ett gemensamt arbete, har vi stor potential att påskynda säkerhetsframsteg genom nya och innovativa lösningar, säger Martin Lundstedt, vd på Volvokoncernen som är en av initiativtagarna till SITIS.

WHO uppskattar antalet dödsfall på indiska vägar till fler än 150 000 per år och konstaterar att framstegen har stagnerat i Sverige. Samtidigt finns det en stor potential genom ny teknik: uppkopplade fordon, elektromobilitet, automatisering, digitalisering och artificiell intelligens, där Indien står i begrepp att direkt införa effektiva teknik- och systemnivååtgärder för att förbättra trafiksäkerheten.

- Inrättandet av SITIS visar hur industrin och akademin framgångsrikt kan samlas för att skapa värde för medborgarna. Genom denna plattform är vårt mål att ta itu med de nuvarande utmaningarna för trafiksäkerhet i Indien och föreslå potentiella lösningar och rekommendationer till politiska reformer för att minska dödsfall, säger Vikram Nair, ordförande Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), på Tech Mahindra.

Detta kräver en integrerad strategi där mobilisering av intressenter och genomförande av kostnadseffektiva åtgärder är en viktig utmaning. SITIS strävar efter att uppnå just detta genom att samla organisationer som är ledande inom trafiksäkerhet från Sverige och Indien. Trafiksäkerhet är avgörande för att leverera de globala målen för hållbar utveckling (SDG) och möjliggöra ett effektivt transportsystem och därmed undanröja hinder för samhällsutveckling och välstånd. Starka åtgärder för trafiksäkerhet är avgörande för att stödja Indiens ambition att minska dödsolyckorna med hälften under de kommande tio åren.

Medlemmar i plattformen är företag och institutioner som är ledande inom säkerhetsområdet. Dessa inkluderar partners som; Volvokoncernen, Autoliv, Ericsson, Manipal Hospital, Altair, Saab och Tech Mahindra, samt universitet och forskningsinstitut; India Institute of Science (IISc), Transport Research and Injury Prevention Program, Indian Institute of Technology Delhi (TRIPP, IITD), Chalmers University of Technology, RISE Research Institutes of Sweden; och de tekniska myndigheterna ARAI och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Plattformen kommer också att samarbeta med Vision Zero Academy vid Trafikverket, Niti Aayog och Sweden-India Business Council.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Azra Habiboivc, RISE: azra.habibovic@ri.se, 010-228 40 16