Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Så ska IoT bidra till den svenska skolans utveckling

09 maj 2019, 10:27

Svensk skola är mitt uppe i en kraftig digitalisering, precis som hela samhället. Trots detta har dagens fysiska och digitala utbildningsmiljöer inte förändrats speciellt mycket. Nu invigs projektet IoT hubb skola, en kunskapshubb som ger förutsättningar att ta tillvara på de möjligheter som IoT (Internet of Things) kan ge.

IoT hubb skola är ett unikt samarbete mellan RISE, nio skolhuvudmän, två teknikpartners och Stockholms Universitet. Projektet kommer att arbeta i tre spår:

· ökad kunskap och förståelse om strategi, standardisering, säkerhet, integritet och juridik kring implementering av IoT i skolan
· iterativ testning och analys av IoT teknik i skarpa undervisningsmiljöer
· utveckling och upprättandet av IoT hubb för skolan för kommunikation och spridning

- En central del av arbetet kommer att vara att se hur IoT kan vara en del av skolans kärnuppdrag, lärande och undervisning. Projektet kommer att utgöra en kunskapsbas för skolan när man ska implementera IoT i sina utbildningsmiljöer. Utbudet av IoT i skolan kommer att öka avsevärt de kommande åren och då behövs stöd på plats för att göra väl avvägda beslut om vad som är rätt att investera i och vad som möter faktiska behov i skolan, säger Lars Lingman från RISE.

Internet of Things (IoT) kan i skolan användas för att samla data på en mängd olika sätt. Data om till exempel temperatur, koldioxidnivå, vibrationer, ljud och luftfuktighet i undervisningslokaler har till exempel kopplingar till elevers prestationer.  Ansiktsgeometri kan användas för automatisera närvarokontroll och man kan också samla data om lärares och elevers rörelsemönster i klassrummet för att se hur det relaterar till lärande och undervisning.

- Just när det gäller IoT-applikationer så är pappret ganska vitt just nu. Det finns sensorer i många skolbyggnader men de är då oftast relaterade till fastighetsdriften. I IoT hubb skola kommer vi kontinuerligt att testa tekniklösningar i klassrum och skollokaler hos våra skolpartners för att skapa långsiktiga möjligheter till utveckling och användande, säger Lars Lingman.

I samband med invigningen som genomförs på Furulidskolan i Kungsbacka kommun släpps tre rapporter på ämnet:

· IoT i skolan - Kartläggning och beskrivning av behov
· IoT i skolan - State-of-the-art kring undervisning och lärande
· IoT i skolan - Integritet, säkerhet och juridik

IoT hubb skola är ett treårigt projekt med en total budget på 25 miljoner som finansieras av Vinnova och deltagande partners. Partners i projektet är RISE, Kungsbacka kommun, Eskilstuna kommun, Falköpings kommun, Lidingö stad, NTI-gymnasierna, Rytmus, Skellefteå kommun, Stadsmissionens skolstiftelse, Västerviks kommun, Stockholms universitet, ATEA och Microsoft.

För mer information kontakta

Lars Lingman, projektledare RISE: 0734-17 20 05, lars.lingman@ri.se

Mer information finns på: http://iothub.se/