Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nio RISE-projekt på IVAs 100-lista

03 mars 2020, 12:41

När Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) presenterade sin andra årliga 100-lista över aktuell forskning med affärspotential från Sveriges lärosäten fanns RISE med i nio projekt. IVAs lista vill synliggöra svenska forskningsprojekt inom tekniska och ekonomiska vetenskaper. I år är hållbarhet i fokus.

- Med IVAs 100-lista vill vi sätta ljuset på behovet av att forskare och företag hittar varandra och samverkar kring de samhällsutmaningar vi står inför. Genom att bygga broar mellan akademi och näringsliv ger vi forskning med potential att förändra världen, större möjlighet att omsättas till faktisk nytta och ökad svensk konkurrenskraft, säger Tuula Teeri, vd för IVA.

De 94 forskningsprojekt som lyfts på IVAs 100-lista 2020 spänner över hela hållbarhetsfältet. De är utvalda för att skapa värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling.

Följande projekt där RISE deltar placerade sig på IVAs 100-lista:

Superstarka trådar från nanocellulosa

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/storskalig-produktion-av-den-st…

 

Mistra Future Fashion

http://mistrafuturefashion.com/sv/hem/

 

Framtidsadaptiv design för cirkulär ekonomi

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/expertiser/framtidsadaptiv-design-en-ci…

 

Mistra TerraClean

https://mistraterraclean.com/

 

Klimat2030

https://www.sluholding.se/ideer-och-bolag-fran-slu/557-prototyp-2030

 

Från textil till dissolvingmassa igen

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/fran-textil-till-dissolvingmass…

 

Incipientus Ultrasound Flow Technologies

https://www.incipientus.com/

 

GreenIoT

http://user.it.uu.se/~eding810/GreenIoT/

 

Årsrotationsmodell för energieffektiv odling av marina mikroalger

https://www.ri.se/sv/press/nytt-forskningsprojekt-produktion-av-biomass…