Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Multifunktionella material kan vara framtidens lättviktslösning

19 november 2019, 09:06

Vid lättviktsarenan LIGHTers internationella konferens den 20-21 november i Göteborg presenteras den tredje nationella lättviktsagendan där bland annat behovet av fler forskningsprojekt kring nya lättviktslösningar med stora viktsbesparingar lyfts fram.

Lättvikt anses vara ett av Sveriges styrkeområden, med stor betydelse för vår framtida exportindustri. Den branschöverskridande lättviktsarenan LIGHTer, som ligger under RISE och leds av en fristående styrelse med representanter från näringslivet, akademin och forskningsinstitut, kommer i samband sin internationella konferens den 20-21 november i Göteborg att presentera den tredje nationella lättviktsagendan.

Strategisk forsknings- och innovationsagenda för lättvikt 2020-2022 stakar ut de kommande tre årens färdriktning för hur akademi, forskningsinstitut och näringslivet tillsammans kan utveckla nya lättviktslösningar. Genom att vara ledande i arbetet med att minska belastningen på miljön, stärks också svensk industris internationella konkurrenskraft.

Inom fordons- och transportindustrin är lättare komponenter och nya materiallösningar sedan länge ett prioriterat område i jakten på minskade koldioxidutsläpp, men lättviktstänket etablerar sig inom allt fler branscher. Byggindustrin är en av dem. Där ger lättare konstruktioner med ökad hållfasthet inte bara effektivare byggprocesser, större designfrihet och bättre arbetsmiljö, utan även hållbarare transporter.

Kaj Fredin, chef för Volvo Cars strategiska teknikutveckling på karossidan, har varit med sedan starten av LIGHTer, det senaste året som dess styrelseordförande.

- Den stora utmaningen är att kunna ta idéer vidare och testa i stor skala, för att sedan kunna omsätta dem i industrialisering och volymproduktion. För att lyckas behövs bland annat fler nationella testbäddar och mer flexibla och långsiktiga finansieringslösningar som ger uthållighet. Lättviktsutveckling tar tid, understryker Kaj Fredin.

I den tredje lättviktsagendan som nu presenteras lyfts särskilt fyra aktuella megatrender; elektromobilitet, multifunktionalitet, artificiell intelligens och hållbarhet. Dessa har redan påverkan på alla tillverkningsbranscher.
- Titta bara på eldriften inom transportområdet, där det händer massor. Elektromobiliteten innebär möjlighet till väsentligt lägre koldioxidutsläpp, men samtidigt måste vi se till att batterilösningarnas vikt minimeras för att öka räckvidden och se till att eldrift är hållbart även i det breda perspektivet. En möjlig framtida lättviktslösning som kan bidra till detta är multifunktionella material. Vi kan exempelvis tillverka bilar av karossmaterial som inte bara är starkare och lättare, utan också kan lagra energi, säger Cecilia Ramberg.

För mer information:

Cecilia Ramberg, RISE, verksamhetsledare LIGHTer

+46 10 228 47 05, cecilia.ramberg@ri.se