Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

POPFREE fokusområde: Brandbekämpningsmedel

Bakgrund

PFAS har använts i stor utsträckning inom brandsläckningsskum som använts av till exempel de kommunala brand- och räddningstjänster (FRS), olje- och kemiindustrin, flygplatser, militären, och marin- och offshoresektorn. De mest effektiva skummen som används idag är baserade på användningen av olika fluorkemikalier, och är normalt betecknade AFFF (Aqueous Film Forming Foam) eller FFFP (Film Forming FluoroProtein foams).

Eftersom miljöpåverkan av dessa skum har fått stor uppmärksamhet har skumindustrin utvecklat skumkoncentrat utan fluorkemikalier (PFAS-fria) som normalt refereras till som 3F (Fluorine Free Foam). Dock presterar för närvarande dessa alternativ inte lika bra som befintliga AFFF och FFFP och det finns också praktiska tekniska problem för användarna, till exempel mycket hög viskositet för skumkoncentraten vilket inte är hanterbar med befintlig utrustning.

Utmaningar

  • Prestandanivå för fluorfria alternativ, till exempel stabilitet, ytspänning och oleofobicitet.
  • Praktiska tekniska problem i användningsfasen, dvs hög viskositet av några fluorfria alternativ.
  • Sammanställning av en kravspecifikation som ett komplement till befintliga standarder för att identifierar kritiska egenskaper som är av betydelse för PFAS-fria skum.

Aktiviteter

Fokus i projektet kommer att ligga på utvecklingen av ett PFAS-fritt skum som ger liknande brandbekämpningseffektivitet som existerande AFFF- och FFFP-skum, men med betydligt lägre viskositet av koncentratet jämfört med 3F-formuleringar. Nya strategier beskrivna som

lösningar för att minska ytspänningen och få oleofoba egenskaper i skummet (vilka bidrar till lägre bränsleupphämtning i skum / lägre risk för återantändning av skummet efter släckning av eld) kommer att utvärderas. De mest relevanta strategierna för brandsläckningsskum kommer att vara utvärdering av det naturligt ytaktivt ämne som har identifierats, de partikelstabiliserade skummen och formulering av skum med en avsiktlig, inbyggd, låg stabilitet mot bildning av bränsle-i-vatten emulsioner.

Utvärdering av egenskaperna av de nya skummen kommer att göras med användning av både icke-brandbaserade in-house metoder (tillgängliga hos Dafo Fomtec) och småskaliga standardiserade testmetoder. För de mest lovande alternativen kommer standardiserade brandtester i stor skala att genomföras.

Partners

Tillverkare av potentiella alternativ till PFAS och producenter av brandsläckningsskum.