Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Lars Lingman

Enhetschef

E-post lars.lingman@ri.se

Ort Kista

Enhet Livslångt lärande (102504)

Lars Lingman är enhetschef för enheten Livslångt lärande på RISE. Där leder Lars arbetet med tillämpad forskning, uppdrag, processer och innovation kopplat till lärande och utbildning. Enheten arbetar såväl med det fomella utbildningssystemet, från förskola till högskola, som med kompetensomställning och utvecklingslärande inom näringsliv och offentlig sektor.
Lars leder även RISE kompetensplattform Digitalisering och Lärande som är långsiktig strategisk satsning på området där bland annat projekten IoT Hubb Skola, Arena för Livslångt lärande och Partnerskap skola återfinns.
Lars har lång erfarenhet av arbete med innovation, lärande och digitalisering. Han har varit verksam som skolledare, som ledare på skolhuvudmannanivå och innan RISE arbetade Lars på skolverket med inriktning mot digitalisering och förändringsledning.