Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Karin Pettersson

Forskare

Tel +46 10 516 54 71

E-post karin.pettersson@ri.se

Ort Göteborg

Enhet Energi och miljösystem-analys (104204)

ORCID 0000-0002-6999-6585

Min forskning fokuserar på energisystemanalys, främst avseende följande områden/frågeställningar:
• Hur skogsbiomassa används bäst ur ett resurs-, klimat- och ekonomiperspektiv.
• Möjligheter för och konsekvenser av integrering av bioraffinaderier, med fokus på biodrivmedelsproduktion, i processindustrin.
• Ekonomisk och klimatmässig utvärdering av bioraffinaderier.
• Kostnadseffektiv lokalisering av bioraffinaderier med hänsyn tagen till integrationsmöjligheter, anläggningsstorlek och transportavstånd för råvaror och produkter.
• Potentialbedömningar och miljövärdering av industriellt överskottsvärme.
• Utveckling av verktyg för framtagande av framtida energimarknadsscenarier som inkluderar energipriser, styrmedel och växthusgasemissioner associerade med användning av olika energibärare.