Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Öppna plattformar för fastighetsautomation

Genom att underlätta för öppnare digitala plattformar inom fastighetssektorn skapar vi möjligheter för innovativa, replikerbara och kostnadseffektiva lösningar att snabbare nå marknaden.

Genom de lösningarna kan vi använda fastigheter för att bidra till flexibel energianvändning som är anpassad för morgondagens energisystem.

Minskad energianvändning ger minskad klimatpåverkan

Bygg- och fastighetssektorn står idag för 40 % av vår slutliga energianvändning och ca 20 % av de totala utsläppen av växthusgaser. Till år 2030 ska Sverige halvera utsläppen, därför är en omställning av fastighetssektorn nödvändig. För att möta målen måste vi ställa om till förnyelsebar energi och jobba både med energieffektivisering och minskad energianvändning. När energisektorn ställer om till mer förnybar energi, kommer elpriset att variera snabbare och att anpassa fastighetens energibehov efter det aktuella priset kräver en effektivare fastighetsstyrning

Fastighetsautomation är nyckeln

Vi måste ha bra system och verktyg där vi på ett datadrivet sätt kan styra och reglera innemiljö, energianvändning och även möjliggöra flexibilitetstjänster. Och det är i det överordnade systemet för fastighetsautomation som den här styrningen kan möjliggöras. 

Med fastighetsautomation menas ett system, oftast i form av en dator eller mikroprocessor, som styr fastighetens energianvändning och säkerställer tillgång på värme, kyla, ventilation, tappvarmvatten, belysning med mera. 

Öppen infrastruktur ger snabbare uppskalning

När det gäller energieffektivisering i byggnader så har vi sett att det är möjligt att effektivisera med upp till 30 % enbart genom driftsoptimering och att ställa om. Men idag saknas det en öppen infrastruktur att bygga tjänsterna på och som möjliggör en snabbare uppskalning av energi- och flexibilitetstjänster. Det är den infrastrukturen som vi ska bygga i projektet. 

Projektet vill skapa brobyggande mellan branscher med olika utmaningar och kultur. I konsortiet ingår aktörer från alla de olika branscher som påverkas av omställningen - fastighetsägare, fastighetsförvaltare, systemleverantörer, produkttillverkare och energileverantörer. 

Öppna plattformar ger fler aktörer möjlighet att bygga och lansera bättre verktyg för exempelvis automation, underhåll och visualisering som kan accelerera omställning mot energieffektivitet.

Sofia Stensson

Kontaktperson

Sofia Stensson

Forskare

+46 10 516 55 08

Läs mer om Sofia

Kontakta Sofia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.