Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Projektbild Öppna plattformar

Öppna plattformar för fastighetsautomation

Öppna plattformar för fastighetsautomation kan bidra till en jämställd marknad för hållbara systeminnovationer, smart styrning, lägre och mer flexibel energianvändning i fastigheter. Avsikten är att möjliggöra installation av datadrivna tjänster i fastigheter lika enkelt som man installerar en mobilapp på telefonen.

Samhället står inför utmaningen att minska resursanvändningen kopplad till våra fastigheter. Bebyggelsen utgör ca 40 % av energianvändningen i Sverige och Europa. Det finns potential att reducera byggnaders energianvändning med ca 30 % enbart genom driftsoptimering. För att nå klimatmålen krävs också en omställning till förnyelsebar energi och energieffektiva systemlösningar. Samtidigt sker en elektrifiering av industri och fordonsflotta. Med ökad andel förnybar energi i kombination med elbilsladdning hemma och på jobbet skapas dramatiskt ökad efterfrågan på energi- och flexibilitetstjänster i bostads- och lokalsektorn. Fastighetsbranschen behöver utvecklas och utnyttja energi- och kostnadseffektiv driftsoptimering i samklang med de allt större möjligheterna med prissänkta sensorer och allt snabbare datahantering.

Projektet vill skapa brobyggande mellan branscher med olika utmaningar och kulturer. En utmaning för fastighetsbranschen är att utvecklas tillsammans med de ökande digitaliseringsmöjligheterna. Fastighetsautomationssystem är på väg att både bli uppkopplade och smarta – med maskininlärning och avancerad optimering. Dock begränsar befintliga slutna system möjligheten att vidareutveckla styrningen av fastigheten, eftersom nya systeminnovationer i form av datadrivna tjänster kräver att driftsättas i eller vid sidan av befintliga system. Ofta behöver man göra åverkan på befintliga system eller låta den befintliga systemleverantören uppdatera plattformen. Med en öppnare plattform och öppna API:er kan varje fastighetsägare själv låta olika aktörer använda fastighetens data till innovativ styrning utan att hindras av det befintliga systemets ägardirektiv och begränsningar. Redan idag sker en viss maktförflyttning i och med att Internet of Things slår igenom och lägger dataflöden och digitala tjänster som en parallell infrastruktur – men detta sker till kostnaden av att det blir dubbel mät-och-styr infrastruktur på många ställen. Vilket bör kunna minimeras i en öppnare miljö. En del av projektets roll är att försöka flytta kulturen i branschen ett steg i riktning mot en mer öppen och tjänsteorienterad modell.

Öppnare digitala plattformar skapar möjligheter för innovativa, replikerbara och kostnadseffektiva lösningar att snabbare nå marknaden. Öppna plattformar ger fler aktörer möjlighet att bygga och lansera bättre verktyg för t.ex. styr och regler, underhåll och visualisering som kan accelerera omställning mot energieffektivitet. Vi ser öppenhet som en otroligt viktig egenskap för att snabbare gå mot avancerade digitala tjänster och systeminnovationer. Stängda plattformar leder till att färre aktörer får vara med i innovationsprocessen – vi vill se att den öppnas upp och snabbas på. För att nå dit måste vi överbrygga eventuella kulturhinder, som kan hämma innovation och samverkan, mellan branscher.

Läs ännu mer om projektet och håll dig uppdaterad här.

Sammanfattning

Projektnamn

Öppen fastighetsautomation

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator, projektledare, forskningsutförare, projektkommunikation och utveckling av testbädd

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

22 000 000 kr

Partner

ABB, Akademiska hus, Bengt Dahlgren, Ecoguard, Egain, ElectriCity, Idun, IMI Hydronics Engineering, Installatörsföretagen, KTC, Moldeo, NIBE, Nordomatic, Rebase, Renbloc, Riksbyggen, Sensative, Siemens, Skanska, Stockholm Exergi, Swegon, Systemair, Vasakronan, Öresundskraft

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
Sofia Stensson

Kontaktperson

Sofia Stensson

Forskare

+46 10 516 55 08

Läs mer om Sofia

Kontakta Sofia
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Joakim Eriksson

Kontaktperson

Joakim Eriksson

Enhetschef

Läs mer om Joakim

Kontakta Joakim
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.