Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Divisioner

Vi samlar våra kompetenser och experter i sex divisioner som jobbar gränsöverskridande i affärs- och innovationsområden.

Bioekonomi

Biobaserade produkter från skogen skulle kunna ersätta många av dagens fossilbaserade. Division Bioekonomi driver omställningen till en cirkulär bioekonomi i samverkan med industri och akademi. Vi arbetar med hela värdekedjan från råvara till färdiga biobaserade material, bränslen och förpackningar. Våra testbäddar med industrilika pilot- och demoanläggningar är viktiga för uppskalning av processer för det framtida bioraffinaderiet.

Biovetenskap och material

Biovetenskap och material är den naturliga innovationspartnern för branscher som jordbruk och livsmedel, kemi, läkemedel, medicinteknik, biokemikalier och biobränslen samt inom materialområdet för fordons- och byggbranscherna. Divisionen finns med hela vägen från idé till tillämpning med fokus på kundens behov och samhällets hållbara utveckling.

ICT

Division ICT erbjuder expertis i hela kedjan för ett digitalt och innovationsdrivet samhälle; hårdvara, mjukvara, affärsutveckling och branschkunskap inom en rad strategiska områden. Divisionen har spetskompetens inom bland annat sensorsystem, automation, tryckt elektronik, AI och data science, IT-säkerhet, visualisering, interaktionsdesign, fiberoptik, hållbara transporter och cirkulära affärsmodeller.

Material och produktion

Division Material och produktion stöder innovation och utveckling inom bland annat fordons-, rymd-, flyg-, verkstads-, gjuteri- och textilbranscherna samt infrastruktur genom ny design, materialval, optimerade tillverkningsmetoder och korrosionsskydd. Vår kunskap och våra testanläggningar hjälper till att öka prestanda och tillförlitlighet hos produkter och tillverkningsprocesser, genom hela värdekedjan. Vi stärker svensk industris konkurrenskraft och inspirerar samt coachar vid införande av digitalisering, hållbarhet och cirkulära affärsmodeller.

Samhällsbyggnad

En stor gemensam utmaning är att bygga framtidens hållbara samhällen. Genom att kombinera helhetssyn och spetskompetens tar division Samhällsbyggnad fram klimatanpassade, energi- och kostnadseffektiva lösningar med människan i centrum. Divisionen verkar inom områden som stadsutveckling, byggande och boende, infrastrukturlösningar, cirkulär ekonomi, byggmaterial samt hållbar energiförsörjning och klimatanpassning. Inom Samhällsbyggnad finns även RISE verksamhet inom certifiering som utfärdar certifikat enligt en lång rad standarder inom ledningssystem, produkt- och personcertifiering till hela marknaden för svensk industri.

Säkerhet och transport

I ett framtida högteknologiskt samhälle ökar riskerna vilket kräver säkrare och mer hållbara transporter. Divisionen erbjuder kompetens inom aktiv säkerhet, mekaniska risker, mätteknik och brandskydd i avancerad labbmiljö. Division Säkerhet och transport arbetar också med provning, besiktning, kalibrering och verifiering. Dessutom finns här AstaZero, en testanläggning för forskning och utveckling av det automatiserade transportsystemet samt den nya testbädden för elektromobilitet SEEL, Swedish Electric Transport Laboratory.