Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Data, cloud och edge är avgörande för Sveriges digitalisering

16 juni 2022, 06:00

Rätt hantering av data ökar möjligheterna att nyttja digitaliseringens möjligheter i Sverige. En ny rapport från Teknikföretagen och RISE kartlägger nuläget och lyfter fram utmaningarna på vägen framåt.

Betydelsen av data ökar konstant i världen och skapar stora möjligheter till stärkt konkurrenskraft, ökat värde i produkter och tjänster. Tack vare moln- och edgelösningar där bearbetning av digital information kan ske mer frikopplat från användaren finns nu möjligheter att i realtid kunna dra nytta av de enorma datamängder som kontinuerligt genereras. Data representerar stora värden, och värden som bara växer.

Med ökade möjligheter kommer dock också ökade risker. Ett ökat beroende av data ställer krav på säkerhet och tydligare förståelse för hur data ska hanteras, delas och ägas.

– Kampen om dataherraväldet har bara börjat och i den kampen står Kina, USA och EU på olika sidor. I Europa ligger fokus bland annat på individens integritet och diskussioner om ökade regleringar vilket får långtgående konsekvenser för svenska företag, säger Per Olof Sjöberg från RISE som lett arbetet med den nya rapporten om data, edge och cloud.

Det finns idag stora utmaningar för europeiska och svenska företag som vill ha full kontroll på sin data. Utan en strategisk förståelse av hur data används och värdet av data är det lätt att göra misstag.

– I vår rapport visar vi hur ekosystemet runt data fungerar och ger en temperaturmätning på hur långt företag och organisationer kommit i sitt arbete. Just nu pågår många initiativ, inte minst på EU-nivå varför frågan är högaktuell. säger Patrik Sandgren från Teknikföretagen som varit medförfattare till rapporten

Rapporten ger en översikt av utvecklingen och pekar ut aktuella utmaningar för Sverige och svenska aktörer. Den pekar också ut möjligheterna som kommer av att Sverige har en lång erfarenhet av databearbetning och dataplattformar där inte minst stora företag är avancerade användare av de senaste lösningarna.

– Vi behöver ta ett helhetsgrepp på data, edge och cloud och vara med och forma utvecklingen. Behovet är stort av investeringar men också samverkan mellan industri, akademi, institut och offentlig sektor där vi tillsammans utvecklar Sveriges position, och säkrar vår förmåga till ett konkurrenskraftigt näringsliv och en effektiv medborgartjänande offentlig sektor, säger Per Olof Sjöberg på RISE.

Läs rapporten Data, edge och cloud - analys och förslag till strategi:

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/data-edge-och-cloud-analys-och-…

Presskontakt:

Per-Olof Sjöberg, Affärs- och innovationsområdeschef RISE

070-519 04 91, per‑olof.sjoberg@ri.se