Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Data, edge och cloud - analys och förslag till strategi

Rapporten analyserar data, edge och cloud-området ur ett svenskt perspektiv och skall tjäna som underlag för en svensk strategi för Sverige, svenskt näringsliv och offentlig sektor. Rapporten har skrivits av Teknikföretagen och RISE.

Rätt hantering av data ökar möjligheterna att nyttja digitaliseringens möjligheter i Sverige. Betydelsen av data ökar konstant i världen och skapar unika möjligheter till stärkt konkurrenskraft, ökat värde i produkter och tjänster samt förutsättningar för en hållbar och resilient samhällsutveckling. Tack vare moln- och edgelösningar kan idag data processas nästintill frikopplat från användaren. Potentialen är stor men det finns många utmaningar. En av orsakerna är att de växande datamängderna ställer krav på säkerhet och tydligare förståelse för hur data ska hanteras, delas och ägas. Kina, USA och EU ser alla värdet av data men har valt radikalt olika förhållningsätt.

Rapporten ger en översikt av utvecklingen och pekar ut aktuella utmaningar för Sverige och svenska aktörer. Den pekar också ut möjligheterna som kommer av att Sverige har en lång erfarenhet av databearbetning och dataplattformar där inte minst stora företag är avancerade användare av de senaste lösningarna.

Ladda ner rapporten: Data, edge and cloud

Sammanfattning

Projektnamn

Data, edge och cloud-rapporten

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare och sakkunniga

Projektstart

Varaktighet

3 månader

Partner

Teknikföretagen

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Per-Olof Sjöberg

Kontaktperson

Per-Olof Sjöberg

Affärsutvecklare

+46 70 519 04 91

Läs mer om Per-Olof

Kontakta Per-Olof
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.