Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
workshopa

Vi har ett jobb att göra tillsammans

Andra fredagen i januari infaller "quitters day", dagen då närmare 80% redan övergett sina nyårslöften. Att sätta mål klarar de flesta men hur ser vi till att nå dem? Den frågan samlade i veckan ett 70-tal aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen för att följa upp första delmålet i färdplanen för fossilfritt byggande.

När Färdplanen för klimatneutral bygg- och anläggningssektor togs fram 2018 var det många aktörer som välkomnade och ställde sig bakom den genom att underteckna. Dessutom har flera aktörer valt att utmana genom att formulera egna färdplaner med ännu skarpare mål. Löftena är avlagda men till skillnad från de nya löparskorna som ställs på hyllan i mitten av januari, finns här inte utrymme för någon skrinläggning. 

Med sina tydliga milstolpar och tidsmarkörer har färdplanerna kommit att bli en viktig ryggrad för klimatomställningen. Den utstakade vägen hjälper företagen att röra sig framåt och att kunna svara mot den svenska klimatlagen om att Sverige senast 2045 ska nå klimatneutralitet. Av de milstolpar som sattes upp 2018 har vi nu precis passerat den första: 

  • 2022: Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål

Vi som arbetar med Omställningslyftet Bygg och fastighet bestämde oss därför att tillsammans med Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande och Krook & Tjäder arkitektkontor bjuda in till en lägescheck för om och hur aktörer i branschen jobbar med kartläggning av sina utsläpp och sätter upp sina mål. 

Den enes scope 1 är den andres scope 3

Så hur hade det gått för deltagarna med den första milstolpen? Vid en handuppräckning visade det sig att en stor andel faktiskt ännu inte gjort någon klimatkartläggning även om de flesta av dem hade tydliga ambitioner om att nå färdplanens huvudmål. Nu sänker ju själva kartläggningen inte några klimatavtryck men likväl är den en viktig del i förflyttningen. Att få koll på sina interna utsläpp inom en organisation är inte bara en förutsättning för att genom den kunna bench-marka och sätta upp sina egna mål, det hjälper också andra aktörer att själva se över och jämföra i sina leverantörskedjor. Den enes scope 1 får en direkt påverkan på den andres scope 3 och alla är direkt beroende av andra aktörers arbete och tjänster för att kunna sänka sin påverkan. Just därför blev ett naturligt sammanhang att göra denna övning Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande som samlar organisationer längs med hela kedjan. 

För att lyfta och inspirera dem som ännu inte kommit igång bjöd både Framtidenkoncernen och Krook & Tjäder på en genomgång av sina kartläggningar. Omställningslyftet och RISE fortsatte med en dragning där syfte och begrepp förtydligades och ett antal verktyg och tillvägagångssätt presenterades. 

Kraften i att arbeta tillsammans

I den workshop som följde blev det tydligt att för att få till en verklig förflyttning behövs dialog och samverkan. Många lyfte att det behöver finnas tydligare kravställning hos byggherrarna och en arbetskultur som premierar besparingar i CO2 istället för i kronor. För andra blev det en ögonöppnare och en sporre att se att många förändringar faktiskt inte behöver vara så svåra att göra som de först kan kännas. Diskussionen om roller blev också central, vem som har rådighet över frågorna och var varje aktör har störst möjlighet att påverka. En klok deltagare sammanfattade det hela med orden  "Ingen kan göra allt, men alla kan göra något". Så låt oss göra jobbet tillsammans!

Camilla Berggren-Tarrodi

Projektledare

+46 10 516 50 41

Läs mer om Camilla

Kontakta Camilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.