Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Ingången till Transfiere i Malaga

Sverige – "fet katt" eller ledande inom innovation och digitalisering?

Nyligen gick den årliga konferensen Transfiere av stapeln. Jag representerade RISE i ”Team Sweden”, med uppgiften att lyfta svenska framgångar i den gröna och digitala omställningen. Ett lätt uppdrag när man kommer från landet med ledartröjan inom både innovation och digitalisering. Men känslan är att vi behöver satsa om vi ska behålla den.

Transfiere-konferensen beskrivs som södra Europas främsta mötesplats för alla som vill dela kunskap, främja innovation och koppla samman vetenskap och näringsliv. Den samlar representanter från offentlig sektor, akademi och forskningsinstitut, näringsliv – både etablerade företag och startups – med intresse för teknik, innovation och hållbar utveckling. Spanska städer och företag är i fokus, men det finns gott om utrymme för internationellt utbyte i ett forum där allt handlar om delning av kunskap och erfarenheter. I år var Sverige ett av konferensens fokusländer och vi som ingick i ”Team Sweden”, som leddes av svenska ambassaden i Spanien och Business Sweden, hade som uppgift att berätta om våra satsningar och framgångar inom innovation och digitalisering.

Konferensens atmosfär skulle jag närmast beskriva som den som råder i Almedalen, eller snarare den som rådde i Almedalen för sisådär tio år sedan; En plats som bubblar av vilja att både lyssna, lära och lyfta fram sina egna intressen och erfarenheter. Visserligen i ett mindre, mer nischat och uppstyrt forum (utan rosémingel), men med samma känsla av entusiasm, nyfikenhet och vilja att mötas i dialog, diskussion och debatt.

Smickrad av intresset

Via svenska ambassaden fick vi som ingick i Team Sweden veta att intresset för hur Sverige jobbar med teknik, forskning och innovation i samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor är stort. Vår trippel-helix-modell är känd och vår ledande plats på internationella rankinglistor för såväl innovation som digitalisering inger respekt. Intresset av att inspireras av ”the Swedish way” var också märkbart bland de som besökte konferensens svenska paviljong. Många ville veta mer om hur vi jobbar med den så kallade ”dubbla omställningen” (Twin Transition), där digitalisering används som verktyg för omställningen till smarta, hållbara och klimatneutrala städer och samhällen.

Det stora intresset för våra svenska erfarenheter var smickrande. Initierade frågor om hur vi jobbar med innovation och utveckling av smarta och hållbara städer med stöd av digital teknik i Sverige förde dialogen framåt. Som tur är finns det en mängd olika exempel att lyfta fram. Att kunna berätta om RISE roll som innovationspartner och de satsningar som pågår i våra strategiska innovationsprogram, bland annat i Smart City Lab, var inspirerande i sig. Den uppenbara nyfikenheten för våra svenska satsningar smittade av sig och väckte mitt intresse för vad vi kan lära av Spanien.

Spaniens återhämtningspaket imponerar

Spanien satsar stort på innovation och digitalisering för att möta komplexa samhällsutmaningar med hållbara lösningar och här finns anledning att imponeras. Spanien är en av de främsta förmånstagarna av EU Kommissionens återhämtningsbudget på 800 miljarder euro (NextGenerationEU), med syfte att stödja den ekonomiska återhämtningen från coronapandemin genom att bygga ett grönare, mer digitalt och motståndskraftigt Europa. De har tilldelats 72 miljarder euro och planen för hur återhämtningspaketet ska användas är inspirerande. (För jämförelse motsvarar Spaniens tilldelning hela 9% och Sveriges tilldelning bara 4 promille av totalbudgeten). Närmare 40 % av den spanska budgeten allokeras till gröna satsningar med fokus på infrastruktur, motståndskraftiga ekosystem och förnybar energi. Ytterligare en tredjedel har vikts tillatt hjälpa olika sektorer att tillvarata digitaliseringens möjligheter och stärka sin konkurrenskraft genom nya, smarta och hållbara lösningar.

Andan av att göra det mesta av återhämtningsbudgeten och ”den gröna given” som EU Kommissionen stakat ut var påtaglig på Transfiere-konferensen. Många av de spanska kontakter jag etablerade refererade till betydelsen av att ha dessa pengar i ryggen när man nu satsar framåt. En uppsjö av små och storskaliga satsningar där offentlig sektor, näringsliv och akademi samverkar nämndes och entusiasmen och drivet kring dessa var uppenbar. Därför blir jag inte förvånad om Spanien snart är den nation som toppar rankinglistorna över de nationer som är bäst på innovation, digitalisering och grön omställning.

Det får mig också att tänka att vi i Sverige har anledning att steppa upp ytterligare, så att vi inte trillar ner på listorna när länders förmåga till innovation, grön och digital omställning rankas. För det finns många fördelar med att toppa listorna! Den nyfikenhet och respekt man möts av när man ligger där i toppen är givande. Frågorna man får ger anledning till att fundera över vad som bidragit till framgången: Vad är det som gör att vi lyckas så väl? Vilka är våra främsta tips och insikter till andra som vill följa i våra spår?

Börjar vi lida av ”fat cat syndrome”?

I dessa sammanhang blir det givetvis mycket fokus på framgångar och lyckade satsningar. Utan tvekan finns det många svenska goda exempel som vi har all anledning att dela med oss av. Samtidigt väcker intresset för våra framgångar, i kombination med att vi under relativt lång tid toppat rankinglistorna inom innovation, digitalisering och hållbarhet, en farhåga: Börjar intresset för vår egen framgång ge upphov till en viss självgodhet? Tänk om vi är på väg att drabbas av så kallat ”fat cat syndrome”, genom att vara oss själva nog. Jag hoppas verkligen att så inte är fallet! Visserligen vore det väl bra för både EU och världen i stort om Spanien får ordentlig fart på sina satsningar inom grön och digital omställning. Jag ser dock gärna att vi är med och leder racet och att våra svenska exempel fortsätter bana vägen för framgång.

Ännu är har vi, såväl i Sverige som i Spanien och världen i övrigt, en bra bit kvar för att få full kraft i den gröna och digitala omställningen. För egen del är jag övertygad om att det är i mötet mellan olika sektorer, discipliner och kunskapsfält, där vi delar erfarenheter – såväl framsteg, utmaningar och motgångar – som vi utvecklar framgångsreceptet för denna omställning. Därför tar jag med värme med mig andan av nyfikenhet, entusiasm och inte minst viljan till samverkan som präglade Transfiere-konferensen.

Eva Stattin

Projektledare

+46 10 516 57 17

Läs mer om Eva

Kontakta Eva
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.