Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Fika

Vi jobbar på fel sätt – vi måste dejta mer!

Jag läste återigen ett citat häromdagen: ”förr i världen handlade jobb om muskler, nu handlar det om hjärnan, men i framtiden kommer det att handla om hjärtat”

Jag vill minnas att jag tyckte det var ett träffande citat, men jag hade lite svårt att definiera hur:et, hur kommer framtiden att handla om hjärtat. Men nu, efter ett par år på RISE, i forskningen och innovationernas framkant, så har jag börjat inse att allt mer eller mindre handlar om relationer; människor, människor och återigen människor.

Vi behöver påskynda omställningen till ett mer hållbart och jämställt samhälle, hitta mer effektiva och hållbara vägar för att nå dit. Vi behöver hitta nya sätt att arbeta på. Att fokusera på aktörernas kärnverksamheter resulterar bara i att ingen riktigt äger frågan och slutar i  tidsbegränsade engagemang och finansiering, istället för att tänka långsiktigt och samverkan.

Vi behöver hitta nya sätt att arbeta på

Ska vi lyckas med den stora samhällsomställningen behöver vi vara modiga att fatta obekväma beslut. Vi kan inte lösa våra problem på samma sätt som vi har gjort tidigare, det går för långsamt. Vi rör oss från en värld definierad av organisationer med hierarkisk organisering, ansvarsutkrävande och arbetsuppdelningar, till ett samhälle mer präglat av dynamiska nätverk, komplexitet och ekosystem med diffusa gränser mellan de samverkande delarna.

Allt fler börjar förstå att vi behöver gå samman för att hitta lösningar, men vi är inte vana vid att agera utan en tydlig hierarki och med satta spelregler. Ofta saknas politiskt stöd, organisatoriska prioriteter och förutsättningar för gränsövergripande samverkan vilket gör att många upplever det som att man stöter på hinder för samverkan och samskapande.

Låt mig ta ett konkret exempel. Avfallsmängderna i Sverige och EU fortsätter att öka. Bara bygg- och rivningsavfallet står för en betydande del av det totala avfallet i Sverige och EU, i Sverige ca 12,4 miljoner ton per år, men siffran som Naturvårdsverket anger idag är att endast 1,8 % återvinns samtidigt som 80 % av de offentliga medlen går till män och mansdominerade branscher och endast 1 % av det svenska riskkapitalet går till kvinnliga innovatörer och entreprenörer. Så trots de senaste årens cirkulära satsningar har vi inte lyckats implementera det på en större skala. Jag tror att leda omställning, förnyelse och innovation i komplexa processer är en förmåga som behöver byggas upp successivt tillsammans.

Vem ska ansvara för att satsa på en ny teknik, en ny innovation? Är det kommunen som ska gå först fastän det inte är deras core-uppdrag? Är det företaget som ska satsa trots att lagstiftningen inte finns på plats och att det då kan skapa en stor risk för satsningen? Är det regionen som ska finansiera investeringen för att kunna sprida lärdomen till andra kommuner?

Det är trögt och komplext i innovationssystemet. Engagemang och timing försvinner. Sammantaget gör detta att resultat och lärdomar från projekt inte blir implementerade och att möjligheter för samverkan begränsas.

Så hur kan vi då öka kunskapen tillsammans?

Jag tror att det är vi, människor och individer, som skapar mötesplatsen - det är mellan människor som det uppstår idéer och framgång, inte mellan företag och organisationer. Vi behöver bygga relationer och tillit mellan varandra, det är först då som vi kan börja öka kunskapen tillsammans.

Det finns många olika saker man kan göra för att skapa bättre relationer med andra människor. Här är några tips som kan hjälpa:

  • Börja med en fika!

Ta en fika och fråga ”vad är dina intressen?”. Det behöver inte vara svårare än så för att börja bygga en relation. Vi behöver fler dejter och mer engagemang – ”Take a fika and save the World”

  • Lyssna aktivt.

Det är viktigt att lyssna noga på vad den andra personen säger, och visa att du hör och förstår vad hen menar. Detta kan hjälpa till att visa respekt och förståelse och kan också hjälpa dig att få en djupare förståelse för den andra personens perspektiv.

  • Visa intresse!

Genom att visa intresse för vad den andra personen gör och tycker kan du visa att du bryr dig. Detta kan vara så enkelt som att ställa frågor och lyssna på svaren, eller ge beröm och uppskattning.

  • Var tålmodig och förstående.

Relationer tar tid att bygga. Det är viktigt att vara tålmodig och förstående när man lär känna en annan person. Detta kan hjälpa till att skapa en trygg och öppen miljö där båda parter kan vara sig själva och utveckla förtroende och förståelse för varandra.

  • Ge och ta.

Ett bra förhållande bygger på en balans mellan att ge och ta. Det är viktigt att båda parter är beredda att bidra och stötta varandra, och att man är öppen för att ta emot hjälp och stöd när det behövs.

Genom att följa dessa tips kan vi skapa bättre relationer med andra organisationer, utveckla starka och givande förhållanden som förstärker båda parters välbefinnande och lycka.

Vi på Centrum för Industriell och Urban Symbios håller på och utvecklar ett koncept kring en plattform som ska kunna göra det här på en mer strukturerad basis. Vi kallar konceptet för resurshubb. Tanken med en resurshubb är det ska vara en väg att gå för att skynda på omställningen och att sprida kunskap samt vara innovationsfrämjande.

Nyfiken? Läs mer om resurshubbar här Centrum IUS - Resurshubbar | RISE och vill du ha mer förståelse kring hur en resurshub kan hjälpa precis dig så var inte rädd för att kontakta oss Välkommen till Centrum för Industriell och Urban Symbios!

 

/Alexander Wahlberg

Alexander Wahlberg

Projektledare

+46 72 544 69 89

Läs mer om Alexander

Kontakta Alexander
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat